Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 3(45)/2017

 

Od Redakcji

Jesienny numer naszego kwartalnika rozpoczyna artykuł poświęcony historii i architekturze wrocławskiego szpitala Bożego Grobu, rzucający ciekawe światło na mecenat mieszczan wrocławskich, poczynając od XV, a kończąc na XIX w. (Rafał Eysymontt, Łukasz Krzywka). Z kolei Agnieszka Chwiałkowska omawia twórczość cokolwiek zapomnianego dzisiaj rzeźbiarza i fotografa Michała Smajewskiego (Simy) w kontekście dokonań francuskiej École de Paris. Tekstem Tomasza Mikołajczaka wracamy do obecnej od pewnego czasu na łamach „Quarta” problematyki XX-wiecznego designu, a Elżbieta Błotnicka-Mazur stara się naświetlić, jakże interesującą dla sztuki współczesnej, kwestię przekraczania materialnych i ideowych granic poszczególnych gatunków sztuki, zmierzających w stronę idei „korespondencji sztuk”, tym razem na gruncie „optyczności w przestrzeni”. Z kolei Łukasz Huculak, omawiając wystawę wrocławskich artystów w paryskiej galerii Crous de Paris w 2017 r., wskazuje na jej związki z geografią i pojęciem terytorium, bliskim również w literaturze chociażby pisarstwu Michela Houellebecqa. Całość uzupełniają: glosa do biografii najmniej znanego spośród malarskiej familii Kossaków – Jerzego (Iwona Strzelewicz-Ziemiańska), recenzja wystawy „Schron bojowy” w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu (Daria Skok) i relacja ze spotkania młodych badaczy sztuki protestanckiej, które miało miejsce w czerwcu bieżącego roku na Mazurach w ramach XIV Polsko-Niemieckiego Seminarium Wrocław-Halle-Siegen (Aleksandra Matczyńska).
Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury, której niewątpliwie będą sprzyjać długie listopadowe wieczory i myśl o tym, że sztuka, podobnie jak miłość, niejedno ma imię.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji

3
/Łukasz Krzywka, Rafał Eysymontt/
  Wrocławski „Szpital Niewiniątek” – przytułek Bożego Grobu przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 / ul. św. Mikołaja 63 we Wrocławiu
  Wroclaw The Holy Sepulchre Hospital. Summary

26
/Agnieszka Chwiałkowska/
  Photographic portraits of artists and culturally-(not)present Michel Sima.
  Photographic portraits of artists and culturally-(not)present Michel Sima. Summary

40
/Elżbieta Błotnicka-Mazur/
  Adama Marczyńskiego optyczność w przestrzeni.
  Opticality in Space – Adam Marczyński’s Works. Summary

54
/Tomasz Mikołajczak/
  Żaluzjowe meble Władysława Winczego.
  The Jalousie Furniture by Władysław Wincze. Summary

80
/Iwona Strzelewicz-Ziemiańska/
  Jerzy Kossak. Glosa do biografii.
  Jerzy Kossak. Biographical gloss. Summary

RECENZJE I SPRAWOZDANIA
92
/Łukasz Huculak/
  Mapa i terytorium. Na marginesie paryskiej wystawy Tomasza Dobiszewskiego, Rolanda Grabkowskiego, Katarzyny Frankowskiej, Aleksandry Kujawskiej i Weroniki Lucińskiej*
  The Map and the Territory. In the margins of the exhibition of Tomasz Dobiszewski, Roland Grabkowski, Katarzyna Frankowska, Aleksandra Kujawska and Weronika Lucińska in Paris. Summary

101
/Daria Skok/
  Uniknąć naznaczenia. Refleksja nad metodologią badań outsider artu na przykładzie wystawy „Schron bojowy” w Muzeum Współczesnym Wrocław.
  Avoiding Exclusion. Reflection on Research Methodology of Outsider Art on the Example of the Exhibition “Combat shelter” in Wrocław Contemporary Museum. Summary

109
/Aleksandra Matczyńska/
  Mazury – wędrówka szlakiem dziedzictwa kulturowego pierwszego protestanckiego państwa w Europie
  Masuria – a journey through the trail of the culture herita- ge of the first protestant country in Europe. 14th Polish-German Seminar Wrocław-Halle-Siegen, Mikołajki, 5–10 VI 2017. Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com