Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 1(39)/2016

 

Od Redakcji

Najnowszy „Quart” zawiera kilka artykułów, które chciałbym polecić miłośnikom zarówno archeologii, jak i sztuki najnowszej. Tekst Bogusława Gedigi przenosi nas w odległe czasy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, kiedy to ‒ jak się okazuje dzięki wykopaliskom na cmentarzysku w Domasławiu ‒ mieszkańcy tych ziem utrzymywali stałe kontakty handlowe z obszarem Morza Śródziemnego, co w dzisiejszych dyskusjach na temat kształtu Europy i jej jedności kulturowej wydaje się być argumentem szczególnie istotnym. Z kolei drugi artykuł to tłumaczenie przez Michała Haakego pracy Feliksa Thürlemanna poświęconej Zbieraniu manny Nicolasa Poussina, mieszczącej się w nurcie historii sztuki poszukującej nowych metod interpretacji: oprócz semiologii ‒ narratywistyka i estetyka recepcji. Idee mesjanistyczne stanowią stały motyw polskiego romantyzmu. Pisze o nich, w kontekście korespondencji sztuk słowa i obrazu, Edyta Chlebowska, analizując związki pomiędzy poetyckim Przedświtem Zygmunta Krasińskiego z lat 1841‒1843 i jego malarskim ekwiwalentem autorstwa Witolda Pruszkowskiego z 1890 roku. Pod tajemniczym tytułem Dzień ryby. Notatki z katastrofy (Patrycja Cembrzyńska) odnajdujemy bardzo interesującą próbę wpisania dzieł Jonasza Sterna i Andrzeja Wróblewskiego w jakże niepokojące konteksty współczesnej, cywilizacyjnej apokalipsy. Całości zaś dopełnia artykuł Mikołaja Niedojadły będący kolejnym głosem w polemikach toczących się wokół polskiego socrealizmu i jego uwarunkowań, nie tyle ideologicznych, co czysto wizualnych i formalnych.
Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury i życzyć, jak zwykle, wszystkiego dobrego ‒ tym bardziej, że nadchodzi wiosna, a z nią, jak wiemy, kolejna dobra zmiana.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com