Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 2(20)/2011

 

Od Redakcji

Kiedy w roku 2006 rozpoczynaliśmy pracę nad pierwszym numerem naszego kwartalnika, nie sądziliśmy, że w czasie blisko pięciu lat uda się nam opublikować aż 20 numerów “Quartu” i to w sytuacji systematycznego zmniejszania się czytelnictwa w Polsce oraz upadku, z powodu trudności finansowych i braku odbiorców, wielu podobnych inicjatyw wydawniczych. Publikowanie kwartalnika poświęconego historii sztuki jest bowiem zajęciem wymagającym dużej dyscypliny redakcyjnej, nie mówiąc już o kosztach i nieustannym poszukiwaniu odpowiednich, interesujących tekstów. Wydaje się jednak, a świadczy o tym – uważam nieskromnie – najnowszy “Quart”, że przeszliśmy ten czas próby w miarę zwycięsko, a kolejne numery (za te słowa biorę pełną odpowiedzialność) zapowiadają się równie ciekawie. Tymczasem polecam Państwu szereg artykułów, wśród których znajdziemy omówienia tak fascynujących problemów, jak: obecność Herkulesa na ziemi śląskiej (Jacek Witkowski), ikonoklazm w Rzeczpospolitej szlacheckiej (Jacek Żukowski), rola symbolu w malarstwie Jacka Malczewskiego (Michał Haake), ilustracja skandynawska (Anita Wincencjusz-Patyna) i odpowiedź na jakże istotne pytanie: dlaczego współcześni artyści tak bardzo lubią (jedni) i nie lubią (inni) roślin (Anna Markowska). Całości dopełniają recenzje: wystawy Daniela Libeskinda we wrocławskim Muzeum Architektury (Cezary Wąs) oraz publikacji poświęconej “odnowieniu” interpretacji kręgów artystycznych mających wpływ na sztukę Dürera (Agnieszka Patała). Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do uważnej lektury, a sobie i całemu zespołowi redakcyjnemu “Quarta” życzyć, aby przez kolejne pięć lat nasz kwartalnik ukazywał się w coraz doskonalszej formie merytorycznej i coraz piękniejszej szacie graficznej.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com