Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 2(02)/2006

 

Od Redakcji

W drugim numerze “Quartu” znajdziecie Państwo artykuły satysfakcjonujące zarówno miłośników dawnego Wrocławia, jak i tych, którzy interesują się sztuką współczesną. Pierwszych zainteresują na pewno teksty poświęcone ustaleniu autorstwa barokowej fasady kamienicy przy wrocławskim Rynku nr 6 oraz historycznej perspektywie planowania przestrzennego na przykładzie wrocławskiej Kępy Mieszczańskiej. Dla drugich mamy bliski poetyce “korespondencji sztuk” opis wykonanego przez Edwarda Okunia graficznego opracowania poetyckiej trylogii Jana Kasprowicza Miłość, a na osobną uwagę zasługują też omówienia twórczości “artysty totalnego”, jakim jest Jacek Wesołowski, oraz słynnego Cremastera 2 Matthew Barneya. Numer zamyka bardzo interesująca, wybiegająca daleko poza retorykę czasopiśmienniczej recenzji, analiza książki Panayotisa Tourniokiotisa The Historiography of Modern Architecture, poświęcona ujawnieniu koncepcji historii ukrytych w pracach “proroków” dwudziestowiecznego architektonicznego modernizmu.
Pozostaje mi zatem w tym miejscu jeszcze raz zachęcić Państwa do lektury naszego kwartalnika, z tą cichą nadzieją, że czas spędzony z “Quartem” nie będzie czasem bezpowrotnie straconym.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com