Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 2(36)/2015

 

Od Redakcji

Rozszerzając nieco słynne XIX-wieczne porównanie dotyczące powieści, można rzec, iż dzieło sztuki jest zwierciadłem przechadzającym się po gościńcach świata. Kolejny numer naszego kwar- talnika pragnie udowodnić, że również prace z historii sztuki zdolne są spełniać taką funkcję, i to nie tylko wtedy, gdy omawia się w nich starożytne greckie lustra (tekst Agaty Kubali), ale również, kiedy odnoszą się do orientalnych dekoracji świeckich wnętrz z epoki Stendhala (Agata Wójcik) lub spotkań Józefa Ignacego Kraszewskiego ze sztuką włoską (Piotr Chmielowski). Pragnąc jednak, by nasze zwierciadło przechadzało się i po drogach bliższych nam w czasie, prezentujemy Państwu opowieść o nieistniejącym dzisiaj, a otwartym w 1880 r. Śląskim Muzeum Sztuk Pięknych – ogarniętym, jak tyle innych instytucji po dojściu Adolfa Hitlera do władzy, przez falę „narodowosocjalistycznej rewolucji” (Diana Codogni-Łańcucka) – oraz o reklamie religijnej umieszczanej w Polsce na billboardach i w czasopismach w latach 2009–2013 (Katarzyna Szewczyk-Haake). Polecam też najgoręcej artykuł autorstwa Cezarego Wąsa omawiający mało znane aspekty teoretyczne i realizacyjne wczesnych prac słynnego twórcy Muzeum Żydowskiego w Berlinie – Daniela Libeskinda. Jak zwykle całość uzupełnia sprawozdanie z aktualnie organizowanych przez nasz instytut spotkań naukowych (Emilia Kłoda) oraz niezwykle bogata szata graficzna, uzmysławiająca nam, że nie tylko miłość – jak uważano niegdyś – ale i sztuka niejedno ma imię.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji

3
/Agata Kubala/
  Lustra greckie. Studium form oparte na obiektach z kolekcji Eduarda Schauberta
  Greek mirrors. A study of forms based on items from Eduard Schaubert’s collection (Summary)

20
/Agata Wójcik/
  Styl mauretański w dekoracji świeckich wnętrz XIX-wiecznych
  Moorish style in 19th century secular interior design (Summary)

40
/Piotr Chlebowski/
  Spotkania Józefa Ignacego Kraszewskiego z Ostatnią Wieczerzą, czyli trzy epizody z włoskiej podróży
  Józef Ignacy Kraszewski’s meetings with The Last Supper, or three episodes from an Italian journey (Summary)

56
/Diana Codogni-Łańcucka/
  Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych w okresie Trzeciej Rzeszy
  The Silesian Museum of Fine Arts in the time of the Third Reich (Summary)

78
/Katarzyna Szewczyk-Haake/
  Biblia i billboard. Uwagi o retoryce reklamy religijnej i sytuacji misjonarza w kulturze współczesnej
  The Bible and a billboard. On rhetorics of a religious advertisement and situation of a missionary in contemporary culture (Summary)

99
/Cezary Wąs/
  Practicing Theory. Concepts of early works of Daniel Libeskind as references for real architecture
  Praktykowanie teorii. Koncepty wczesnych prac Daniela Libeskinda jako wzorce realnej architektury (Streszczenie)

SPRAWOZDANIA, POLEMIKI

122
/Emilia Kłoda/
  Letnia akademia w Marburgu poświęcona historii badań nad barokiem w okresie zimnej wojny
  Marburg Summer Academy dedicated to Cold War Baroque studies (Summary)

128
/Katharina Ute Mann/
  Ad vocem – Anna Myślińska: Katharina Ute Mann, Polonia – National Allegory as a Place of Memory to 19th Century Polish Painting, „Quart” 2014, nr 4 (34)

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com