Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 3(29)/2013

 

Od Redakcji

W najnowszym numerze naszego kwartalnika znajdziecie Państwo szereg niezwykle interesujących artykułów omawiających sztukę nową i najnowszą. Rozpoczynamy od fundamentalnego studium Lidii Głuchowskiej poświęconego nadal mało znanym relacjom pomiędzy niemieckim czasopismem i galerią „Der Sturm”, a polską awangardą. Miłośnikom Wrocławia polecam opowieść o ogłoszonym w 1938 r. konkursie na projekt aranżacji bloku śródrynkowego przylegającego do wrocławskiego ratusza, ukazującą jeszcze jeden mało znany rozdział historii naszego miasta (Magdalena Markowska). Czasy nam bliższe reprezentuje artykuł Kazimierza S. Ożoga dedykowany łódzkiej ulicy Piotrkowskiej i powstającym na niej od roku 1999 rzeźbom, które, jak mniemam, w przyszłości będą włączone do nadal nie napisanej księgi poświęconej wszechogarniającemu Polskę rzeźbiarskiemu kiczowi. Chcąc nieco odpocząć od kiczu, należy zapoznać się z bardzo interesującym tekstem Patrycji Cembrzyńskiej o XIX-wiecznym malarstwie, nad którym, dzięki autorce, unosi się lekka mgiełka dyskursu feministycznego oraz delikatnego sprzeciwu wobec dotykającej nas „rewolucji konsumpcjonizmu”. Całości dopełniają: druga część refleksji Cezarego Wąsa nad jakże istotnym dla dzisiejszych teoretyków architektury namysłem bliskim filozofii dekonstrukcji i dwie recenzje wystaw – Grupy LUXSUS w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu (Zofia Reznik) oraz dokonań artystycznych na gruncie powstającej właśnie na terenie naszego instytutu, a już słynnej wśród młodych twórców galerii o wdzięcznej nazwie „Stolarnia” (Małgorzata Macura). Pozostaje mi zatem jeszcze raz zachęcić Państwa do lektury, tym bardziej że zbliża się czas jesiennych szarug i mgieł, a wtedy nie ma jak szklaneczka czegoś dobrego i zanurzenie się w przepastnych otchłaniach historii sztuki.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji

3
/Lidia Głuchowska/
  Artyści polscy w orbicie „Der Sturm”. Historia i historyzacje
  Summary: Polish artists in the orbit of “Der Sturm”. History and historisations

31
/Magdalena Markowska/
  „Pomnik pierwszych lat nowej Rzeszy” – konkurs na sanację wrocławskiego bloku śródrynkowego
  Summary: “Monument of the first years of the new Reich” – a contest for sanitation of central market block in Wrocław

48
/Kazimierz S. Ożóg/
  Dobre „statuje” – złe „statuje”, czyli figurki z Piotrkowskiej
  Summary: Good “statues” – bad “statues” or figures from Piotrkowska Street

63
/Patrycja Cembrzyńska/
  Czarna wolność. Portrait d’une négresse Marie-Guilhelmine Benoist i stłumione gesty rewolucji
  Summary: Black freedom. Portrait d’une négresse by Marie-Guilhelmine Benoist and the muffled gestures of revolution

83
/Cezary Wąs/
  Od perwersji do dekonstrukcji. Architektura Bernarda Tschumiego. Część 2
  Summary: From perversion to deconstruction. Bernard Tschumi`s architecture. Part 2

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

103
/Zofia Reznik/
  Sklep z pamiątkami (z wagarów). „Magazyn LUXUS”, Muzeum Współczesne Wrocław (10 V – 2 IX 2013)
  Summary: Souvenir (of playing truant) shop. ” LUXUS Magazine ” , Wrocław Contemporary Museum (10 May – 2 September 2013)

109
/Małgorzata Macura/
  „Transakcja łączona III”– relacja z otwarcia wystawy. Stolarnia, Instytut Historii Sztuki UWr, Szewska 35 (7 – 13 V 2013)
  Summary: “Combined Transaction 3”- account on the exhibition opening. Carpentry Shop, Institute of Art History at the University of Wrocław, Szewska Street 35 (7-13 May 2013)

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com