Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 1(07)/2008

 

Od Redakcji

Najnowszy numer Quarta pełen jest niezwykłych sensacji. Uważny czytelnik dowie się z niego, dlaczego Harmodios i Aristogejton – znani w starożytnej Grecji jako “Tyranobójcy” – zamordowali brata tyrana Aten Hipparcha (artykuł Cezarego Wąsa) i gdzie tak naprawdę stał Albrecht Dürer, malując swój Autoportret w kwietniu lub maju 1498 roku (artykuł Bożeny Steinborn). Zgłębicie też Państwo tajemnice nieznanych obrazów Philippa Sauerlanda (artykuł Anny Sobeckiej) i dowiecie się, dlaczego tak istotne dla pejzażu Wrocławia jest Wzgórze Liebicha (artykuł Bożeny Grzegorczyk). Jeżeli ta ilość sensacyjnych informacji nie znuży Was całkowicie, to bardzo proszę o zapoznanie się z tekstem o artystach, którzy pod koniec lat 60. XX wieku zaczęli niespodziewanie kopać dołki w amerykańskiej ziemi (artykuł Anny Markowskiej). Całość uzupełniają: sprawozdanie z Hawaii International Conference, nie mniej fascynujące omówienie wystawy dzieł Caravaggia, która miała miejsce w museum kunst palace w Düsseldorfie oraz międzynarodowej konferencji Między techniką a semantyką. Materiał rzeźby do końca XIX wieku.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com