Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 2(36)/2015

 

Od Redakcji

Rozszerzając nieco słynne XIX-wieczne porównanie dotyczące powieści, można rzec, iż dzieło sztuki jest zwierciadłem przechadzającym się po gościńcach świata. Kolejny numer naszego kwar- talnika pragnie udowodnić, że również prace z historii sztuki zdolne są spełniać taką funkcję, i to nie tylko wtedy, gdy omawia się w nich starożytne greckie lustra (tekst Agaty Kubali), ale również, kiedy odnoszą się do orientalnych dekoracji świeckich wnętrz z epoki Stendhala (Agata Wójcik) lub spotkań Józefa Ignacego Kraszewskiego ze sztuką włoską (Piotr Chmielowski). Pragnąc jednak, by nasze zwierciadło przechadzało się i po drogach bliższych nam w czasie, prezentujemy Państwu opowieść o nieistniejącym dzisiaj, a otwartym w 1880 r. Śląskim Muzeum Sztuk Pięknych – ogarniętym, jak tyle innych instytucji po dojściu Adolfa Hitlera do władzy, przez falę „narodowosocjalistycznej rewolucji” (Diana Codogni-Łańcucka) – oraz o reklamie religijnej umieszczanej w Polsce na billboardach i w czasopismach w latach 2009–2013 (Katarzyna Szewczyk-Haake). Polecam też najgoręcej artykuł autorstwa Cezarego Wąsa omawiający mało znane aspekty teoretyczne i realizacyjne wczesnych prac słynnego twórcy Muzeum Żydowskiego w Berlinie – Daniela Libeskinda. Jak zwykle całość uzupełnia sprawozdanie z aktualnie organizowanych przez nasz instytut spotkań naukowych (Emilia Kłoda) oraz niezwykle bogata szata graficzna, uzmysławiająca nam, że nie tylko miłość – jak uważano niegdyś – ale i sztuka niejedno ma imię.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji

3
/Agata Kubala/
  Lustra greckie. Studium form oparte na obiektach z kolekcji Eduarda Schauberta
  Greek mirrors. A study of forms based on items from Eduard Schaubert’s collection (Summary)

20
/Agata Wójcik/
  Styl mauretański w dekoracji świeckich wnętrz XIX-wiecznych
  Moorish style in 19th century secular interior design (Summary)

40
/Piotr Chlebowski/
  Spotkania Józefa Ignacego Kraszewskiego z Ostatnią Wieczerzą, czyli trzy epizody z włoskiej podróży
  Józef Ignacy Kraszewski’s meetings with The Last Supper, or three episodes from an Italian journey (Summary)

56
/Diana Codogni-Łańcucka/
  Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych w okresie Trzeciej Rzeszy
  The Silesian Museum of Fine Arts in the time of the Third Reich (Summary)

78
/Katarzyna Szewczyk-Haake/
  Biblia i billboard. Uwagi o retoryce reklamy religijnej i sytuacji misjonarza w kulturze współczesnej
  The Bible and a billboard. On rhetorics of a religious advertisement and situation of a missionary in contemporary culture (Summary)

99
/Cezary Wąs/
  Practicing Theory. Concepts of early works of Daniel Libeskind as references for real architecture
  Praktykowanie teorii. Koncepty wczesnych prac Daniela Libeskinda jako wzorce realnej architektury (Streszczenie)

SPRAWOZDANIA, POLEMIKI

122
/Emilia Kłoda/
  Letnia akademia w Marburgu poświęcona historii badań nad barokiem w okresie zimnej wojny
  Marburg Summer Academy dedicated to Cold War Baroque studies (Summary)

128
/Katharina Ute Mann/
  Ad vocem – Anna Myślińska: Katharina Ute Mann, Polonia – National Allegory as a Place of Memory to 19th Century Polish Painting, „Quart” 2014, nr 4 (34)

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com