Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 2(16)/2010

 

Od Redakcji

Kolejny, już szesnasty, numer naszego Kwartalnika, będzie niewątpliwie interesujący dla czytelników pasjonujących się sztuką dawną – artykuł Michała Pieczki o kościele św. Marcina w Barkowie koło Żmigrodu, jak i sprawami bardziej demonicznymi niż późnobarokowa architektura kościelna, których to spraw szczególne psychologiczne i artystyczne ucieleśnienie miało wydatne miejsce na przełomie XIX i XX wieku (tekst Lidii Głuchowskiej). Jednak, jak wiadomo, nie tylko demoniczność istotna jest w naszym życiu, czasami warto przyjrzeć się pobliskim “małym ojczyznom”, do czego zachęca Państwa Agata Rome-Dzida, pisząc o regionie Karkonoszy w kontekście badań nad tym obszarem i jego szczególnych, historycznych doświadczeń. By nie zapomnieć o bliższych nam w czasie wydarzeniach, drukujemy tekst o Zbylucie Grzywaczu i jego pracach z lat osiemdziesiątych uwikłanych w alegorykę zarówno tradycyjną, jak i tworzoną w niemal dziewiętnastowiecznym guście polską, narodową. Miłośnicy specyficznego stylu pisania o historii sztuki prezentowanego przez Maxa Imdahla też nie powinni być zawiedzeni jego interpretacją “Karty setnika” z Kodeksu Egberta, u nas w kongenialnym tłumaczeniu Michała Haake, a całości dopełniają wcale nie marginalne uwagi Pawła Banasia czynione na marginesie wystawy “Medale, plakiety i żetony okresu secesji” oraz przypomnienie tego, jak Katowice świętowały w kwietniu bieżącego roku Dzień Książki (Anita Wincencjusz-Patyna). Wszystko razem w pięknej, jak zawsze, szacie graficznej i w umiarkowanej cenie, która umożliwi Państwu lekturę “Quartu” nawet w trakcie najbardziej kosztownych letnich wywczasów.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com