Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Nabór artykułów – numery tematyczne oraz nabór ciągły

Poza numerami tematycznymi trwa nabór ciągły tekstów (rozpraw naukowych) niezwiązanych z poniższymi call for papers. Artykuły te mogą być nadsyłane w dowolnym terminie.

„Quart. The Quarterly of the Institute of Art History at the University of Wrocław”

Returning to the Past: Reception of Greek and Roman Antiquity in European Art from the Renaissance to the 19th Century
– call for papers for the 64th issue of “Quart”

Deadline for submission of papers: 22 April 2022
Printing of the issue: June 2022

We would like to kindly invite you to submit papers to the 64th volume of “Quart” dedicated to the reception of Classical art in modern Europe.

Greek and Roman antiquity has proved an unfailing source of inspiration throughout the history of modern European art, providing artists with a wealth of themes from its artistic legacy, mythology and literary tradition. The interpretation of elements of ancient Greek and Roman culture through art reflects the specific historical, cultural and social context in which they have taken place. Thus these mechanisms enable us to decipher a particular relationships between the audience, their times and Greek and Roman antiquity. During a period extending from the Renaissance through to the Enlightenment, Graeco-Roman themes had played a decisive role in the formation of modern European art. However, the advent of Romanticism vitally reformulate the classical legacy. The beginning of the 19th century marked a new phase in European perceptions of Classical antiquity and a turn towards ancient Greece, shaped by a number of historical, ideological and artistic factors, such as: the Greek struggle for independence, developments in classical archaeology and the growing philhellenism arising from Winckelman’s idea of the absolute superiority of Greek art.

The contributions should then address modern works of art that incorporate classical subject matter: monuments and implementations that are characteristic, outstanding, but also unknown, forgotten and located in poorly explored areas, whose analysis will reveal previously unknown aspects of the trend under discussion.

Deadline for submission of papers: 22 April 2022
The issue will be published in the 2nd half of June 2022.
Guest editor: Dr. hab. Agata Kubala

Papers (from 20,000 to 40,000 characters in English, with up to 10 illustrations) should be submitted in format specified in the guidelines (to be downloaded from the website: https://quart.uni.wroc.pl/guidelines-for-the-authors) to the address: quart@uwr.edu.pl.

The editors reserve the right to select given papers. All the submitted papers will be subject to a double-blind review, in line with COPE guidelines.

“Quart” is a regularly published quarterly journal by the Institute of Art History of the University of Wroclaw. It is indexed in ERIH+, CEJSH and BazHum databases. It was awarded a grant under the “Support for 500 Scientific Journals” Programme of the Ministry of Science and Higher Education. It is included in the list of scientific journals of the Ministry of Education and Science as of 1.12.2022 with 70 points.

The current number can be purchased in EMPiK chain stores. Archival issues are available in libraries and in a digitalized form in Polona website: https://polona.pl/search/?query=quart.

  Call for papers – Quart 64 – Reception of Greek and Roman Antiquity

„Quart. The Quarterly of the Institute of Art History at the University of Wrocław”

Wielka Wrocławska Industria – call for papers do 65. numeru „Quarta”

Termin nadsyłania tekstów: 6 czerwca 2022
Druk numeru: wrzesień 2022

Intensywna i wieloaspektowa działalność produkcyjna, rozmach urbanistyczny, konstrukcyjne eksperymenty, ścisłe powiązanie z rozbudową miasta – nowoczesny Wrocław to Wrocław w dużej mierze przemysłowy, określony ceglanymi masywami fabryk, pionami kominów i pilastymi dachami hal produkcyjnych. Przez niemal 200 lat to przemysł i jego materialna oprawa kształtowały całe dzielnice miast: pomimo kryzysów gospodarczych i wojennych zniszczeń przemysłowa tradycja była kontynuowana i rozwijana, a istniejące fabryki modernizowano i rozbudowywano, tworząc wokół nich także zaplecza socjalne, szkoły, przyzakładowe galerie sztuki itd.

Czy wrocławska (i dolnośląska) architektura przemysłowa ma jakieś znaki szczególne lub wspólny mianownik? Czym w XIX i XX wieku była dla przestrzeni miasta, a czym jest obecnie – jaki niesie potencjał estetyczny i funkcjonalny, jak może zadziałać w rzeczywistości poprzemysłowej? Nad odpowiedziami (generującymi kolejne znaki zapytania) zastanowimy się w tym numerze Quarta, skupiając się przede wszystkim na kilku wątkach:

 • architektura i przestrzeń zakładu przemysłowego: relacje wewnętrzne i powiązanie z otoczeniem,
 • przekształcenia i modernizacje: rozbudowy, wprowadzenie nowych rozwiązań kon-strukcyjnych i produkcyjnych,
 • wokół zakładu: wizerunek, oferta kulturalna, obecność w mieście,
 • przemysłowe wczoraj i dziś: rewitalizacja i adaptacja, ale także wyburzenia i doku-mentacja obiektów już nieistniejących.

Termin nadsyłania tekstów: 6 czerwca 2022
Numer ukaże się w 2. poł. września 2022.
Redaktorka tematyczna numeru:
dr Agata Gabiś

Teksty mogą dotyczyć architektury przemysłowej Wrocławia i Dolnego Śląska, w jego obecnych granicach administracyjnych. Artykuły (od 20 000 do 40 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, z możliwością dodania do 10 ilustracji) należy sformatować zgodnie z wytycznymi (do pobrania na stronie internetowej: https://quart.uni.wroc.pl/wytyczne.html) i przesłać na adres quart@uwr.edu.pl do 6 czerwca 2022. Redakcja zastrzega prawo do wyboru spośród nadesłanych tekstów. Każdy artykuł jest poddawany procesowi recenzyjnemu zgodnie z zasadą double-blind-review.

„Quart” to regularnie ukazujący się kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr. Indeksowany w bazach ERIH+, CEJSH oraz BazHum. Nagrodzony grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” MNiSW. Ujęty w wykazie czasopism naukowych MEiN z dnia 1.12.2021 z 70 punktami. Numer bieżący do nabycia w salonach sieci EMPiK. Numery archiwalne w bibliotekach oraz w formie zdigitalizowanej w serwisie Polona: https://polona.pl/search/?query=quart.

  Call for papers – Quart 65 – Wielka wrocławska industria

„Quart. The Quarterly of the Institute of Art History at the University of Wrocław”

The roaring 1920s and dark 1930s – call for papers for the 66th issue of “Quart”

Deadline for submission of papers: September 15, 2022
Printing of the issue: December 2022
Guest editor: Dr. hab. Przemysław Strożek, Instytut Sztuki PAN

We would like to kindly invite you to submit papers to the 66th volume of “Quart” dedicated to the art in the 1920s and 1930s.

  The roaring 1920s and dark 1930s

  The end of the First World War brought radical geopolitical changes on the global map: the formation of the independent countries in Central and Eastern Europe, the establishment of the Soviet Union with the inclusion of Soviet Central Asia, the proclamation of the Italian Fascist Empire in Africa and Nazi annexation of Austria and Sudetenland, both events that lead to the Second World War. In the context of cultural transformations: ‘the roaring twenties’ and utopian avant-garde visions faded into dystopian ‘dark thirties’, when a disagreement with authoritarian rules led to purges among artistic scenes and many artists were forced to flee to exile.

  The special number of Quart focuses on the cultural and socio-political transformations of the 1920s and 1930s. Bringing into account interdisciplinary approaches of modernist studies the aim of the special number is to explore the histories and legacies of social, political and aesthetic questions raised by the interwar artistic activities:

  • What are the methods to study artistic production in the 1920s-1930s from contemporary perspectives?
  • In which way developments of rail, aviation, mass media, coordinated mailing systems, and constitution of networking strategies had an impact on transnational artistic exchanges?
  • To what extent did popular culture aspects, such as African American jazz, noise and gramophone music, the rise of Hollywood starship, the popularity of modern sports, and dancing-club entertainment dismissed traditional notions of art?
  • What are the examples of artists’ engagement in the global workers’ culture?
  • How can we decentre the artistic production in the 1920s and 1930s?
  • How artists reacted to transnational Communism and transnational Fascism?
  • In which way did the art of indigenous cultures affected modern art and what was the impact of modern art in Africa, Latin America and Asia?
  • In which way did artists engage with protest movements, including the Suffragette Movement and liberation movements around the globe
  • What were the artistic responses to refugee crisises and global armed conflicts?

  As editors of this special number of Quart on The roaring 1920s and dark 1930s, we are awaiting innovative texts, which tackle the issues outlined above. The need to look upon the 1920s and 1930s from today’s perspective is very important, as we are aware of many similarities between the ‘roaring twenties/dark thirties’ and the last decades, which started in the 1990s with explosions of freedom and hope but faded into dystopian and horrifying wars in Syria, Yemen and Ukraine.

  Papers (from 20,000 to 40,000 characters in English, with up to 10 illustrations) should be submitted in format specified in the guidelines (to be downloaded from the website: https://quart.uni.wroc.pl/guidelines-for-the-authors) to the address: quart@uwr.edu.pl.
  The editors reserve the right to select given papers. All the submitted papers will be subject to a double-blind review, in line with COPE guidelines.

  “Quart” is a regularly published quarterly journal by the Institute of Art History of the University of Wroclaw. It is indexed in ERIH+, CEJSH and BazHum databases. It was awarded a grant under the “Support for 500 Scientific Journals” Programme of the Ministry of Science and Higher Education. It is included in the list of scientific journals of the Ministry of Education and Science as of 1.12.2022 with 70 points.
  The current number can be purchased in EMPiK chain stores. Archival issues are available in libraries and in a digitalized form in Polona website: https://polona.pl/search/?query=quart.

  Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
  i Społecznych
  BazHum.

  Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

  Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

  Czasopismo indeksowane w:
  Index Copernicus International
  World of Journals

  Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31.07.2019
  (20 punktów).

  Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
  ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

  www ® Aga Jarząb
  apm@apmltd.com