Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 3(17)/2010

 

Od Redakcji

Jesienny numer naszego kwartalnika rozpoczyna bardzo interesujący, szczególnie dla osób zainteresowanych relacjami pomiędzy sztuką a filozofią, tekst Cezarego Wąsa poświęcony ewentualnemu (postulowanemu, niemożliwemu, nie-istniejącemu) dekonstruktywizmowi w architekturze. Chcąc utrzymać się w sferze odniesień pomiędzy doktryną artystyczną a konkretnym dziełem, publikujemy artykuł omawiający związki koncepcji “miasta idealnego” z włoskim realizacjami tej cokolwiek utopijnej, ale jakże pięknej idei (Rafał Eysymontt). Dla miłośników sztuki Wrocławia mamy prawdziwą rewelację autorstwa Piotra Oszczanowskiego – omówienie dekoracji malarskiej i rzeźbiarskiej północno-zachodniej kruchty kościoła św. Elżbiety, najokazalszego przykładu dzieła tego typu w manierystycznej sztuce stolicy Dolnego Śląska. Kolejne teksty to: szkic poświęcony historii sztuki wideo w Polsce (Kamila Wróbel) i mieszcząca się w obszarze “korespondencji”, a właściwie “intermedialności” sztuk rozprawa o relacjach pomiędzy dziełami tak znanych twórców jak malarz Edward Hopper i reżyser Alfred Hitchcock (Filip Lipiński). Całości dopełniają: recenzje książki Klary Kaczmarek-Löw, której bohaterem jest architekt działający w pierwszej połowie XVI w. na terenie Czech, Łużyc i Śląska – Wendel Roskopf, i publikacji Artyści polskiej książki. 50 lat konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz sprawozdanie z siódmego interdyscyplinarnego polsko-niemieckiego Seminarium Wrocław-Halle, które odbyło się w dniach 24-29 maja tego roku w Herrnhut, w Saksonii.
Pozostaje mi zatem w tym miejscu zachęcić Państwa do lektury naszego periodyku z tą cichą intencją, że każdy może znaleźć w nim coś, co go szczególnie zainteresuje, a chłody i słoty jesienne nie staną się w trakcie lektury nadmierną, uniemożliwiającą ją przeszkodą.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com