Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 2(24)/2012

 

Od Redakcji

Pisząc te słowa, niestety, nie znam wyników Mistrzostw Europy w piłce nożnej i pozostaje mi jedynie nadzieja, że polska reprezentacja przynajmniej wyszła w chwale z grupy eliminacyjnej. Nadzieja towarzyszy mi też nieustannie kiedy kieruję do Państwa nasz kwartalnik, tym razem niezykle obfity w fundamentalne opracowania odnoszące się zarówno do spraw mediewalnych – teksty Romualda Kaczmarka, Jacka Witkowskiego oraz Joanny Jabłońskiej, jak i bliższych nam w czasie – artykuły Ryszarda Hołowni i Agaty Rome-Dzidy. Wynika z nich, że sztuka zawsze była bliska polityki, a władcy łączyli z nią rozliczne ambicje, których rozszyfrowanie może stanowić fascynujący przedmiot badań. Polecam też Państwu kolejne ogniwo naszego cyklu poświęconego dekonstrukcji w teoriach współczesnych architektów (artykuł Cezarego Wąsa) oraz trzy recenzje – wystawy witraży w Kijowie (Anna Siemieniec) oraz książek na temat fundacji artystycznych Heinricha Rybischa (Joanna Kaźmierczak) i żydowskich kolekcji sztuki we Wrocławiu (Anna Michalska). Proszę też o zwrócenie uwagi na naszą okładkę: dekonstrukcyjny rys towarzyszący głównemu motywowi graficznemu to nic innego jak chęć wskazania, iż piłka jedynie bywa – nie musi być – okrągła, ale bramki na szczęście zawsze są dwie.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com