Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 2(08)/2008

 

Od Redakcji

Najnowszy numer “Quartu” poświęcony jest zarówno problematyce nieobcej tradycyjnej historii sztuki (teksty Jana Wrabeca o związkach sztuki śląskiej czasów baroku ze sztuką czeską czy Anity Wincencjusz-Patyny o wpływie dziewiętnastowiecznych francuskich ilustratorów na polskich artystów), jak i stosunkowo nowej problematyce rewitalizacji zabytków i przestrzeni publicznej w Polsce po 1945 roku – artykuł Małgorzaty Wyrzykowskiej. Refleksję nad sztuką współczesną reprezentują omówienia twórczości Mariana Poźniaka (Ryszard Hołownia) oraz bardzo interesujący tekst o architektonicznej utopii, którą zrealizowano i która od czasu realizacji nie przestaje budzić artystycznych i ideowych kontrowersji (artykuł Cezarego Wąsa). Całości dopełniają omówienia tegorocznej wystawy rysunków Stanisława Lema, interdyscyplinarnego seminarium poświęconego sztuce sakralnej oraz sympozjum, którego bohaterem był Adriaen de Vries. Proszę również zwrócić uwagę na szatę graficzną naszego kwartalnika – jest po prostu znakomita.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com