Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 4(62)/2021

 

Od redakcji

Prezentowany Państwu, ostatni w tym roku numer naszego kwartalnika jest szczególny, ponieważ w całości poświęcamy go artystom i sztuce Wrocławia, obecnym w tym mieście od r. 1945 aż do dziś. Chcąc osiągnąć jak najwyższy poziom tekstów, zwróciliśmy się bezpośrednio do najlepszych znawców tego zagadnienia, „rozpisując” je na różne dziedziny artystyczne i odmienne postawy metodologiczne. Jak się okazało, nasi autorzy potrafili znakomicie spełnić postawione przed nimi niełatwe zadanie, wypowiadając się o sztuce Wrocławia w sposób kompetentny i swobodny zarazem.

Polecam w związku z tym lekturę kolejnych artykułów, tym bardziej że tytułowa sztuka jawi się w nich jako odpowiedź na szereg problemów natury teoretycznej – jak klasyczne pytanie: „Czy linię można narysować?” (Jerzy Olek); i tych bardziej osadzonych w historii – jak np. specyfika wrocławskiego eksperymentu w sztuce w latach 1945–2021 (Zbigniew Makarewicz). Odmienności postaw badawczych towarzyszą różne sfery sztuki współczesnej, takie jak street art i szerzej – urban art (Manfred Bator) – oraz strukturalizm, uchodzący słusznie już w latach 70. XX w. za wizytówkę artystycznego Wrocławia (Andrzej Kostołowski). Pragnąc objąć w miarę szerokie spektrum wrocławskich dokonań artystycznych w minionych latach, dołączyliśmy do prezentowanych tekstów prace poświęcone fotografii artystycznej (Andrzej Saj), rzeźbie (Cezary Wąs) i grafice (Dorota Miłkowska). Nie mogło oczywiście zabraknąć tekstów o architekturze (Michał Duda) oraz o sztuce designu, przejawiającej się w projektach i realizacjach pracowników Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (Tomasz Mikołajczak). Zaczęliśmy od konceptualnego opisywania linii, a ostatni esej poświęcony został malarskim dociekaniom nad przestrzenią, która dla wrocławskiej artystki – Urszuli Wilk, jak to określa Marek Śnieciński, jest problemem zarówno malarskim, jak i jedną z podstawowych kwestii egzystencjalnych.

Gorąco zachęcam zatem Państwa do lektury tego szczególnego, w całości polsko-angielskiego numeru, do którego publikacji w tej formie wydatnie przyczyniła się pomoc finansowa Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia. Z kolei Doktor Sylwii Świsłockiej-Karwot, naszej redaktorce tematycznej, składam głęboki ukłon za merytoryczne uwagi i pracę u podstaw, pełen nadziei, że dzięki naszym wspólnym staraniom Wrocław będzie kojarzony szerzej nie tylko z Krasnalami, ale też ze sztuką wysoką, której nigdy dosyć na tym niezbyt wysokim i, niestety, obniżającym ostatnio loty, otaczającym nas świecie.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

  Od redakcji / Editorial

 

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS:

  Spis treści / Table of Contents

66
/Jerzy Olek/
  Nieobliczalność linii
  Unpredictability of the line

34
/Zbigniew Makarewicz/
  Wrocławski eksperyment w sztuce 1945–2021
  Wroclaw experiments in art 1945–2021

62
/Manfred Bator/
  Niezależność artystycznej zabawy a jej użyteczność społeczna
  The autonomy of artistic play and its social utility

94
/Andrzej Kostołowski/
  Uwagi o sztuce wrocławskiego strukturalizmu
  Notes on the art of Wroclaw Structuralism

110
/Andrzej Saj/
  Fotografia artystyczna we Wrocławiu. Zarys historii i stan obecny
  Artistic photography in Wroclaw. Outline of history and current state

132
/Cezary Wąs/
  Leon Podsiadły i wrocławska rzeźba schyłku XX i początku XXI wieku
  Leon Podsiadly and Wroclaw sculpture of the late 20th and early 21st centuries

156
/Dorota Miłkowska/
  Wrocławska grafika artystyczna
  Wroclaw printmaking

184
/Michał Duda/
  Wrocławska moderna, wrocławska modernizacja 2006–2021
  Wrocław modernism, Wrocław modernisation 2006–2021

212
/Tomasz Mikołajczak/
  Początki działalności Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Między „ładowską” tradycją a odwilżową nowoczesnością
  The beginnings of the Faculty of Interior Architecture of the State Higher School of Fine Arts in Wroclaw. Between the “Lad” (Harmony) tradition and the Thaw’s modernity

252
/Marek Śnieciński/
  Bluemetrie cd. – nowe prace Urszuli Wilk
  Bluemetries cont. – new works by Urszula Wilk

272
  Lista Recenzentów i Recenzentek w roku 2021
  List of Reviewers 2021

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com