Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 1(27)/2013

 

Od Redakcji

Wiosenny numer naszego kwartalnika przynosi artykuły, które niewątpliwie zadowolą najbardziej wybrednych czytelników interesujących się sztuką. Myślę tu o mało znanym u nas, żyjącym w XIV w. hiszpańskim twórcy koncepcji miasta idealnego – franciszkaninie Francisco Eiximenisie (tekst Natalii Bursiewicz) oraz o wrocławskich wolnomularzach i o ich siedzibie (Bożena Grzegorczyk). Sztukę stulecia XIX reprezentuje nieco zapomniany, ale jakże charakterystyczny dla tej epoki ilustrator i malarz Piotr Stachiewicz (Agnieszka Bagińska), a miłośnicy ilustracji już XX-wiecznej na pewno chętnie zapoznają się z artykułem Anity Wincencjusz-Patyny, poświęconym oprawie graficznej utworów Janusza Korczaka. Chcąc zadowolić również grono osób zainteresowanych teorią współczesnej architektury – być może niezbyt liczne, ale niewątpliwie wyjątkowe – postanowiliśmy zamieścić w tym numerze nośną znaczeniowo i nieco perwersyjną z założenia rozprawę Cezarego Wąsa omawiającą twórczość „ideologa nieciągłości”, Bernarda Tschumiego. I jeszcze dwa ważne teksty: tylko u nas tłumaczenie pracy Robina Rehma o historii projektu Pomnika Żelaza w Lipsku autorstwa wybitnego berlińskiego architekta epoki modernizmu – Brunona Tauta, oraz omówienie książki tegoż Rehma poświęconej modernistycznemu „Gesamtkunstwerkowi” – gmachowi Bauhausu (Agnieszka Zabłocka-Kos). Całości dopełniają relacje: z konferencji z cyklu „Cyfrowe spotkania z zabytkami” i z IX Polsko-Niemieckiego Seminarium Wrocław-Halle-Siegen, oraz bogaty i ekskluzywny materiał ilustracyjny. Pozostaje mi zatem w tym momencie zachęcić Państwa do lektury, która – jak zawsze w „Quarcie” – uczy, bawi i wychowuje, niosąc ze sobą, mam nadzieję, jakże rzadkie w naszych czasach zadowolenie czysto estetyczne.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji

3
/Natalia Bursiewicz/
  Teoria Miasta Idealnego Francisco Eiximenisa
  Summary: Francisco Eiximenis`s theory of ideal city

19
/Bożena Grzegorczyk/
  Uwag kilka o wrocławskim wolnomularstwie i siedzibie loży „Fryderyk pod złotym Berłem”
  Summary: Some remarks on Freemasonry in Wrocław and the seat of “Frederic at the Golden Sceptre” Lodge

36
/Agnieszka Bagińska/
  Skąd widma w pracowni artysty? Próba interpretacji cyklu obrazów Piotra Stachiewicza
  Summary: Where are the phantoms in the artists`s atelier from? An attempt to interpret the cycle of paintings by Piotr Stachiewicz

53
/Anita Wincencjusz-Patyna/
  Korczak ilustrowany
  Summary: Korczak illustrated

70
/Cezary Wąs/
  Od perwersji do dekonstrukcji. Architektura Bernarda Tschumiego. Część I
  Summary: From perversion to deconstruction. Bernard Tschumi`s architecture. Part 1

96
/Robin Rehm/
  Nieznany rysunek Brunona Tauta. Historia projektu Monument des Eisens (Pomnik Żelaza) z 1913 roku
  Summary: Bruno Taut`s unknown drawing. A history of a design for Monument des Eisens (Monument of Iron) of 1913

RECENZJE

107
/Agnieszka Zabłocka-Kos/
  Manifest modernizmu: siedziba Bauhausu w Dessau. Na marginesie książki Robina Rehma, Das Bauhausgebäude in Dessau. Die ästhetischen Kategorien Zweck, Form, Inhalt, Gebrüder Mann Verlag Berlin 2005
  Summary: Manifest of Modernism: the Seat of Bauhaus in Dessau. On the margin of Robin Rehm`s book Das Bauhausgebäude in Dessau. Die ästhetischen Kategorien Zweck, Form, Inhalt [The Bauhaus Building in Dessau. Aesthetic categories: Purpose, Form, Meaning], Gebrüder Mann Verlag, Berlin 2005

111
/Agnieszka Seidel-Grzesińska/
  V Międzynarodowa Konferencja „Reprodukcja cyfrowa zabytku – metody, wiarygodność, trwałość” z cyklu „Cyfrowe spotkania z zabytkami” – sprawozdanie
  Summary: The 5th International Conference “Digital reproduction of monuments – methods, reliabilty, permanence” from the cycle “Digital Meetings with Monuments” – a report

117
/Aurelia Zduńczyk/
  Krajobraz – wyznanie – pobożność: region Harzu i księstwo Anhaltu IX Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle-Siegen, Gernrode-Wernigerode, 28 V – 2 VI 2012
  Summary: Landscape – confession – devotion: the region of Harz and the Duchy of Anhalt. 9th Polish-German Seminar Wrocław-Halle-Siegen, Gernrode/Wernigerode, 28 May – 2 June 2012

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com