Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 2(40)/2016

 

Od Redakcji

Najnowszy „Quart” jest wręcz wyjątkowy i to nie tylko z tego względu, że wraz z nim obchodzimy mały jubileusz – publikację 40. już numeru, ale przede wszystkim dlatego, że – nawet jak na nasze wysokie standardy redakcyjne i naukowe – udało nam się w nim zgromadzić teksty niezwykle interesujące. Myślę tu zarówno o „klasycznej”, w sensie metodologicznym, rozprawie Anny Michalskiej będącej interesującym studium ikonograficznym poświęconym zmarłej w 1265 r. księżnej Annie Czeskiej, jak i o tekście autorstwa Ryszarda Kasperowicza, w którym działalność badawcza jednego z najwybitniej- szych historyków sztuki, Heinricha Wölfflina, zyskuje wyczerpującą i nowoczesną interpretację. Z kolei twórczość jednego z najbardziej oryginalnych artystów XIX wieku – Katsushiki Hokusai, dzięki pracy Michała Szymańskiego, staje się zwierciadłem, w którym przegląda się sztuka nie tylko nowoczesna, lecz także współczesna, a tradycje i problemy sztuki antycznej widziane z perspektywy dramatu Marka Ravenhilla Shopping and Fucking nabierają nieoczekiwanego artystycznego i socjologicznego wymiaru (tekst Cezarego Wąsa). Podobnie jest z re-wizją mitologii amerykańskiego abstrakcyjnego ekspresjonizmu (Filip Lipiński), jednak prawdziwą sensację pozostawiłem sobie na koniec. Otóż dru- kujemy po raz pierwszy nieopublikowany dotąd odczyt autorstwa słynnego architekta Maxa Berga, twórcy Hali Stulecia we Wrocławiu, poświęcony kolorowi w architekturze. Pozostaje mi jedynie zgo- dzić się z Bergiem, że „należy ponownie zacząć wychowywać ludzi wyczulonych na kolor, gdyż czło- wiek obdarzony taką wrażliwością jest z całą pewnością osobą o radosnym usposobieniu”. Chciałbym, aby moje radosne usposobienie wynikające z ukazania się kolejnego „Quarta” udzieliło się Państwu, a lektura naszego kwartalnika, gdzieś nad morzem lub w górach, przyniosła niekłamaną satysfakcję.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com