Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 4(10)/2008

 

Od Redakcji

W jubileuszowym, dziesiątym numerze “Quartu” znajdziecie Państwo teksty omawiające zarówno budowle związane z historią Wrocławia (artykuły Rafała Eysymontta i Romualda Kaczmarka), jak i odnoszące się do historii całego Śląska (Piotr Oszczanowski). Chcąc jednak odejść nieco od śląskiej problematyki, zamieściliśmy też pracę związaną pośrednio ze zbliżającym się okresem Bożego Narodzenia i Nowego Roku – analizę obrazu autorstwa Piera Francesca Mazzucchellego dokonaną przez Annę Szachnowską oraz z podróżami po Kresach dawnej Rzeczpospolitej odbywanymi przez Józefa Ignacego Kraszewskiego w połowie XIX wieku (Waldemar Okoń). Potrzebę nowoczesności wypełniają, mam nadzieję, artykuł poświęcony modernizmowi, postmodernizmowi i dekonstruktywizmowi w architekturze (Cezary Wąs) oraz recenzja pierwszej monografii jednej z najwybitniejszych rzeźbiarek polskich XX wieku – Aliny Szapocznikow pióra Anny Markowskiej. Całości dopełnia omówienie katalogu z Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze oraz, jak zwykle w naszym kwartalniku, piękna szata graficzna – dzieło Wojtka Głogowskiego.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com