Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 4(34)/2014

 

Od Redakcji

Najnowszy numer naszego kwartalnika otwiera interesujący tekst Agaty Kubali o starożytnych ogrodach – od Egiptu, przez Mezopotamię i Grecję, do antycznego Rzymu. Z kolei obraz z Legendą o świętym Walentym z wrocławskiego Muzeum Archidiecezjalnego dał asumpt Agnieszce Patale i Jackowi Witkowskiemu do artykułu poświęconego nie tylko temu dziełu, ale i problemowi średniowiecznej “ikony biograficznej”. Znajdujemy w tym studium interesującą myśl, iż “jeśli kto wyłoży żywot świętego i czynione przezeń cuda innym ludziom, ten zasłuży sobie na nagrodę w niebie i życie wieczne”; znajdujemy też przypomnienie, że świętych Walentych było trzech oraz że widziano w nich patronów kalek i chorych, osobliwie epileptyków. W związku z tym przypisywanie mu dzisiaj roli opiekuna zakochanych w co najmniej dziwnym świetle stawia uczucie miłości: sugeruje, by je postrzegać jako lekki stan chorobowy. Relacje pomiędzy pismami Jana Białostockiego a pojęciem realizmu, a właściwie socrealizmu, to temat następnego tekstu, którego autor, Wojciech Szymański, odkrywa nam słabo dotąd rozpoznane w tym aspekcie obszary myśli jednego z najwybitniejszych polskich historyków sztuki. Z kolei twórczość Tadeusza Kantora, Jerzego Beresia, grupy ASPUJ oraz innych, związanych przede wszystkim z Krakowem artystów w kontekście ich “odkrywania” i penetracji przestrzeni z lat 70. XX w. omawia Tomasz Gryglewicz. Mamy dla Państwa również artykuły wręcz przebojowe i emblematyczne. Pierwszy z nich to dokonana przez Patrycję Cembrzyńską wnikliwa analiza współczesnych przedstawień graficznych Władimira Władimirowicza Putina, nowej ikony i nowego cara Rosji, okrzykniętego nawet przez tygodnik “Time” Człowiekiem Roku 2007. Polecam piękne ilustracje do tej analizy, podobnie jak niezwykle szczegółowe studium na temat “translacji i transgresji” związanych z twórczością Brunona Schulza (Lidia Głuchowska). Teksty pozostałych autorów (Anna Michalska, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Małgorzata Wyrzykowska, Paulina Dylewicz) mogę już tylko – z braku miejsca – zasygnalizować. Są to: omówienia projektu wystawienniczego, konferencji naukowej i wystawy w Stuttgarcie. Dołączyliśmy też, na prośbę Anny Myślińskiej, jej uwagi na temat opublikowanego w ostatnim “Quarcie” tekstu Katharine Ute Mann. Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury z tą cichą nadzieją, że gdy Władimir Putin zostanie już rosyjskim świętym, to nie tylko Patrycja Cembrzyńska, ale i cała redakcja “Quarta” zasłuży sobie “na nagrodę w niebie i życie wieczne”. Amen.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji

3
/Agata Kubala/
  Sztuka ogrodów w starożytności
  Art of gardens in Antiquity (Summary)

21
/Agnieszka Patała, Jacek Witkowski/
  Obraz z Legendą o świętym Walentym – śląska „ikona biograficzna”
  A painting with The Legend of St.Valentine – a Silesian “biographical icon”? (Summary)

46
/Wojciech Szymański/
  Rękawiczki Albrechta Durera. O wczesnych pismach Jana Białostockiego
  Albrecht Dürer’s gloves. On Jan Białostocki’s early writings (Summary)

68
/Tomasz Gryglewicz/
  Problematyka przestrzeni w krakowskim środowisku
  Space issues in artistic milieu of Krakow in the 1970s (Summary)

82
/Patrycja Cembrzyńska/
  Władimir Putin. Studium z ikonografii władzy
  Vladimir Putin. The iconography of power (Summary)

100
/Lidia Głuchowska/
  Transmedialne translacje, re-wizje Schulzowskiego „autentyku” i archeologia fotografii: Bruno Schulz – Mariusz Kubielas – In Transitu
  Transmedia translations and re-visions of Schulz’s “original” and archaeology of photography: Bruno Schulz – Mariusz Kubielas – In Transitu(Summary)

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

131
/Anna Michalska/
  Different faces of Silesian and Lusatian nobility. International exfibition project “Nobility in Silesia” (Summary)

137
/Agnieszka Seidel-Grzesińska, Małgorzata Wyrzykowska/
  “Invisible Heritage” – 6th conference from the series “Digital Meetings with Monuments”(Summary)

143
/Paulina Dylewicz/
  “Oskar Schlemmer – Visions of a New World”. A retrospective exhibition at the Staatsgalerie Stuttgart (21 November 2014 – 06 April 2015)(Summary)

  Recenzje

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com