Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 4(66)/2022

 

Od redakcji

W najnowszym numerze „Quarta” zajmujemy się – po raz pierwszy w takim wymiarze w długoletniej już historii naszego kwartalnika – sztuką okresu między I a II wojną światową, rozpatrując zjawiska niezbyt często goszczące na łamach periodyków związanych z tradycyjnie pojmowaną historią sztuki. Już pierwszy artykuł wprowadza w świat relacji między architekturą a technologią, ukazując Berlin epoki Republiki Weimarskiej jako „miasto świateł”, w którym kolejne lata przynosiły coraz bardziej dynamiczny rozwój elektryfikacji, wpływającej na formy ówczesnych działań artystycznych (Filip Burno). Równie „elektryzujący” jest tekst Jeda Rasuli, przedstawiający związki między rodzącym się i coraz bardziej popularnym nie tylko w Ameryce jazzem a rozlicznymi ruchami awangardowymi. Chcąc utrzymać się w tanecznym rytmie swingujących lat 30. XX w., dalej prezentujemy artykuł Zofii Załęskiej, omawiający wpływ mody na międzywojenne polskie kino, często wykorzystujące w filmowych fabułach nowoczesny taniec i piosenki pisane przez znakomitych autorów, popularnych do dzisiaj. W niezbyt u nas znaną problematykę działań awangardowych na Ukrainie w latach 20. wprowadza tekst Hanny Veselowskiej, analizujący idee towarzyszące nowatorskim pracom artystycznym w obrębie MOB-u (Mysteć ke objednannia „Berezil” – Związek Artystyczny „Berezil”). Epokę tę ukazują również Irina Subotić – przez pryzmat pisma „Zenit” poświęconego nowej sztuce, drukowanego początkowo w Zagrzebiu, a później w Belgradzie – oraz Tomaž Toporišič, omawiający odzyskiwaną dzięki współczesnym badaniom (po „epoce niepamięci”) awangardę, obecną i działającą nie tylko w ówczesnych centrach, takich jak Paryż i Berlin, ale też w Europie Środkowej. W tym kontekście ciekawie prezentuje się również tekst Karoliny Rosiejki, poświęcony wystawie polskich artystek, jaka miała miejsce w Bydgoszczy w 1930 r., ukazujący liczne, nie tylko artystyczne, ale i społeczne uwarunkowania towarzyszące pierwszej tak dużej ekspozycji sztuki tworzonej u nas przez kobiety. Całości dopełniają artykuły: Barbary Lewickiej, analizujący murale Thomasa Harta Bentona zaprojektowane dla pawilonu stanu Indiana na wielką wystawę w Chicago (Chicago World’s Fair) w 1933 r., oraz Przemysława Strożka, poświęcony wpływowi propagandy na wizerunek zmagań sportowych organizowanych przez totalitarne państwa Osi (Włochy, Niemcy i Japonię) w latach 1934–1940.

W tym miejscu pragnę podziękować dr. hab. Przemysławowi Strożkowi za trud włożony w przygotowanie tego numeru, a Państwa zaprosić do lektury nowego „Quarta”, rozliczne utopie objawiają się bowiem w sztuce i dzisiaj, a zamysły totalitarne wciąż nie są obce naszemu światu, nękanemu kryzysami gospodarczymi i militarnymi.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

  Od redakcji / Editorial

 

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS:

  Spis treści / Table of Contents

3
/ Filip Burno /
  The glow of the metropolis. Electricity, architecture, and the senses. Berlin 1924–1933
  The glow of the metropolis. Electricity, architecture, and the senses. Berlin 1924–1933. Summary

8
/ Jed Rasula /
  Made in America for the world. Avant-garde responses to jazz
  Made in America for the world. Avant-garde responses to jazz. Summary

40
/ Zofia Załęska /
  Swing dance costumes and their dynamics as seen through the prism of the feature films of the Second Polish Republic
  Swing dance costumes and their dynamics as seen through the prism of the feature films of the Second Polish Republic. Summary

60
/ Hanna Veselovska /
  From utopia to ideology. 1920s theatre studios in Ukraine
  From utopia to ideology. 1920s theatre studios in Ukraine. Summary

76
/ Irina Subotić /
  The centennial of the “Zenit” review (1921–1926–2021). Examples of the avant-garde networking
  The centennial of the “Zenit” review (1921–1926–2021). Examples of the avant-garde networking. Summary

94
/ Tomaž Toporišič /
  Linking the historical and retro-avant-gardes by questioning the periphery-center relationship. The case of Trieste, Ljubljana, Zagreb and Belgrade
  Linking the historical and retro-avant-gardes by questioning the periphery-center relationship. The case of Trieste, Ljubljana, Zagreb and Belgrade. Summary

112
/ Karolina Rosiejka /
  The 1st Exhibition of Polish Women Artists in Bydgoszcz. On the strategies of visibility on the cultural map of the reborn Second Polish Republic
  The 1st Exhibition of Polish Women Artists in Bydgoszcz. On the strategies of visibility on the cultural map of the reborn Second Polish Republic. Summary

132
/ Barbara Lewicka /
  The Indiana Murals. A study of the work in sociological terms
  The Indiana Murals. A study of the work in sociological terms. Summary

152
/ Przemysław Strożek /
  Football, decathlon and the martial arts. The Axis Powers and the visual propaganda of the international mega sporting events: 1934–1940
  Football, decathlon and the martial arts. The Axis Powers and the visual propaganda of the international mega sporting events: 1934–1940. Summary

171
  Lista Recenzentów i Recenzentek w roku 2022

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com