Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 2(04)/2007

 

Od Redakcji

W kolejnym numerze “Quartu” możecie Państwo przeczytać o średniowiecznej dekoracji malarskiej odkrytej w październiku 2006 r. w kościele św. Macieja we Wrocławiu oraz o rywalizacji wyznań w architekturze śląskiej czasów nowożytnych. Tematyka bliska Śląskowi i Czechom kontynuowana jest w artykule poświęconym dwóm dygnitarzom Rzeszy – Friedrichowi Hessen- Darmstadt i Johannowi Friedrichowi Waldsteinowi, którzy przyczynili się do przenikania architektury rzymskiej na te tereny, inicjując powstanie wrocławskiej kaplicy św. Elżbiety oraz praskiego kościoła krzyżowców z czerwoną gwiazdą. Sztuka baroku zyskuje kolejną artystyczną odsłonę w tekście omawiającym sarmackie pamiętniki i diariusze będące bardzo ważnym świadectwem mentalności i świadomości artystycznej szlachty polskiej w tej epoce, a problem recepcji dzieła sztuki znajduje interesujący wyraz w omówieniu wizerunku klasztoru lubiąskiego w literaturze i sztuce, poczynając od XVIII i kończąc na XX wieku. Całości dopełniają prace poświęcone sztuce czasów nam współczesnych – zarówno malarstwu – artykuł o “amerykańskich madonnach”, jak i architekturze – tekst o “ekstatycznej pustce” wykorzystywanej przez architektów we współczesnej sztuce sakralnej. Numer zamyka omówienie wystawy w Suermondt-Ludwig Museum w Akwizgranie, której głównym tematem była rzadko dokonywana we wnętrzach muzealnych prezentacja odwroci obrazów.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com