Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 2(08)/2008

 

Od Redakcji

Najnowszy numer “Quartu” poświęcony jest zarówno problematyce nieobcej tradycyjnej historii sztuki (teksty Jana Wrabeca o związkach sztuki śląskiej czasów baroku ze sztuką czeską czy Anity Wincencjusz-Patyny o wpływie dziewiętnastowiecznych francuskich ilustratorów na polskich artystów), jak i stosunkowo nowej problematyce rewitalizacji zabytków i przestrzeni publicznej w Polsce po 1945 roku – artykuł Małgorzaty Wyrzykowskiej. Refleksję nad sztuką współczesną reprezentują omówienia twórczości Mariana Poźniaka (Ryszard Hołownia) oraz bardzo interesujący tekst o architektonicznej utopii, którą zrealizowano i która od czasu realizacji nie przestaje budzić artystycznych i ideowych kontrowersji (artykuł Cezarego Wąsa). Całości dopełniają omówienia tegorocznej wystawy rysunków Stanisława Lema, interdyscyplinarnego seminarium poświęconego sztuce sakralnej oraz sympozjum, którego bohaterem był Adriaen de Vries. Proszę również zwrócić uwagę na szatę graficzną naszego kwartalnika – jest po prostu znakomita.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com