Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 2(04)/2007

 

Od Redakcji

W kolejnym numerze “Quartu” możecie Państwo przeczytać o średniowiecznej dekoracji malarskiej odkrytej w październiku 2006 r. w kościele św. Macieja we Wrocławiu oraz o rywalizacji wyznań w architekturze śląskiej czasów nowożytnych. Tematyka bliska Śląskowi i Czechom kontynuowana jest w artykule poświęconym dwóm dygnitarzom Rzeszy – Friedrichowi Hessen- Darmstadt i Johannowi Friedrichowi Waldsteinowi, którzy przyczynili się do przenikania architektury rzymskiej na te tereny, inicjując powstanie wrocławskiej kaplicy św. Elżbiety oraz praskiego kościoła krzyżowców z czerwoną gwiazdą. Sztuka baroku zyskuje kolejną artystyczną odsłonę w tekście omawiającym sarmackie pamiętniki i diariusze będące bardzo ważnym świadectwem mentalności i świadomości artystycznej szlachty polskiej w tej epoce, a problem recepcji dzieła sztuki znajduje interesujący wyraz w omówieniu wizerunku klasztoru lubiąskiego w literaturze i sztuce, poczynając od XVIII i kończąc na XX wieku. Całości dopełniają prace poświęcone sztuce czasów nam współczesnych – zarówno malarstwu – artykuł o “amerykańskich madonnach”, jak i architekturze – tekst o “ekstatycznej pustce” wykorzystywanej przez architektów we współczesnej sztuce sakralnej. Numer zamyka omówienie wystawy w Suermondt-Ludwig Museum w Akwizgranie, której głównym tematem była rzadko dokonywana we wnętrzach muzealnych prezentacja odwroci obrazów.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com