Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 2(12)/2009

 

Od Redakcji

Najnowszy numer “Quartu” otwiera bardzo interesujący artykuł Joanny Lubos-Kozieł ukazujący mało znane przemiany, jakim ulegało wnętrze i wyposażenie wrocławskiego kościoła św. Wojciecha, poczynając od połowy wieku XIX aż do II wojny światowej. Sztuce śląskiej poświęcony jest też kolejny tekst autorstwa Małgorzaty Najwer omawiający odnaleziony niedawno, fowistyczny w stylu, obraz Oskara Molla namalowany w trakcie pobytu artysty w Międzygórzu. Jak zawsze, nie zapominamy o sztuce bardziej współczesnej – stąd obszerne studium Andrzeja Jarosza, którego bohaterem jest związany z Wrocławiem od wielu lat Jan Chwałczyk. Uważni czytelnicy być może pamiętają zamieszczone w 2. numerze “Quartu” z 2006 roku omówienie twórczości Jacka Wesołowskiego. Kontynuując spotkania z tym artystą, drukujemy przeprowadzony z nim przez Tomasza Zalejskiego-Smolenia wywiad traktujący o jakże ostatnio modnej problematyce milczenia w sztuce. Całości dopełniają recenzja wystawy Laury Paweli we wrocławskim BWA oraz omówienie konferencji naukowej zorganizowanej w naszym Instytucie przy współpracy z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki oraz Muzeum Architektury, której tematem była architektura dwudziestego wieku. Polecam też Państwu stronę graficzną naszego kwartalnika i przypominam, że w numerze 1(11)/2009 znajdą Państwo spis zawartości wszystkich poprzednich edycji.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com