Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 4(30)/2013

 

Od Redakcji

W jubileuszowym, trzydziestym już numerze naszego kwartalnika znajdziecie Państwo teksty poświęcone zarówno sztuce średniowiecza, jak i tej późniejszej. Artykuły o średniowiecznym domu na Śląsku (Radosław Gliński) oraz o malowidłach ściennych w kościele Franciszkanów Obserwantów w Jemnicach (Zuzana Křenková) wprowadzają nas w świat epok dawno minionych, których ślady przetrwały do dziś. Natomiast jakże bliskie w klimacie okresowi świątecznemu i „śnieżnemu szaleństwu” omówienie kolekcji sań z Muzeum Powozów w podwrocławskich Galowicach (Agata Matyschok-Nyckowska) przypomina nam, że sanie przez całe wieki były podstawowym środkiem lokomocji w okresie zimowym, o czym, zmuszani przez porę roku jedynie do zmiany opon i wymiany płynu w spryskiwaczach, często nie pamiętamy. Święta i początek nowego roku sprzyjają refleksji na temat sfery sacrum w sztuce, a znakomitym przykładem tego typu rozważań jest studium Michaela Brötjego o powstałym w latach 50. ubiegłego wieku na pozór abstrakcyjnym tryptyku Barnetta Newmana, z którym to tekstem możecie się państwo zapoznać dzięki kongenialnemu tłumaczeniu Michała Haakego. Miłośnikom architektury polecam zaś kolejną odsłonę koncepcji Bernarda Tschumiego (Cezary Wąs) o perwesji, która nawiedza niekiedy prace autorów zaprawionych w bojach teoretycznych. Na zakończenie omówienie dwóch wystaw: słynnej – Brueghlów w Muzeum Miejskim we Wrocławiu (Agnieszka Patała), i mniej słynnej, ale równie ciekawej – w Bunkrze Sztuki w Krakowie (Anita Wincencjusz-Patyna). Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury, tym bardziej że nadchodzące długie zimowe wieczory sprzyjają refleksji nie tylko nad stanem naszej klasy politycznej i gospodarki, lecz również nad kwestiami bardziej wzniosłymi – a przecież cóż na tym padole jest bardziej wzniosłe niż sztuka?

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com