Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 3(13)/2009

 

Od Redakcji

Zbliżającą się jesień Redakcja Quartu wita artykułami obejmującymi bardzo szeroki zakres tematyczny, poczynając od fascynujących związków pomiędzy tradycyjnymi tworzywami rzeźbiarskimi a plastyką współczesną (artykuł Aleksandry Lipińskiej, tegorocznej laureatki Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), by poprzez klasyczne ikonograficzne studium poświęcone postaci Wolfganga von Rothkirch i jego epitafium (tekst Moniki Żernik) przejść do jakże interesującego nie tylko dla mieszkańców Wrocławia tekstu omawiającego trzy dziewiętnastowieczne pałace czynszowe Wrocławia (Bożena Grzegorczyk), które dzisiaj wprawdzie niezbyt kojarzą się nam z architekturą pałacową, ale być może w niedalekiej przyszłości zostanie przywrócony im dawny rezydencjonalny splendor. Całości dopełniają artykuły zarówno śląskoznawcze (Krzysztof Pawlik i Dzwony wieży ratusza w Nysie), jak i będące swoistą kontynuacją naszych jako Redakcji i naszych jako Polaków zainteresowań miastem drapaczów nieba – Nowym Jorkiem, tym razem widzianym z perspektywy dwudziestolecia międzywojennego (Rafał Ochęduszko). Do tego relacje z organizowanych przez Instytut Historii Sztuki we Wrocławiu seminariów i ekspozycji plenerowych świadczące o tym, że sztuka i formy jej popularyzacji, podobnie jak miłość, niejedno mają imię.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com