Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 4(34)/2014

 

Od Redakcji

Najnowszy numer naszego kwartalnika otwiera interesujący tekst Agaty Kubali o starożytnych ogrodach – od Egiptu, przez Mezopotamię i Grecję, do antycznego Rzymu. Z kolei obraz z Legendą o świętym Walentym z wrocławskiego Muzeum Archidiecezjalnego dał asumpt Agnieszce Patale i Jackowi Witkowskiemu do artykułu poświęconego nie tylko temu dziełu, ale i problemowi średniowiecznej “ikony biograficznej”. Znajdujemy w tym studium interesującą myśl, iż “jeśli kto wyłoży żywot świętego i czynione przezeń cuda innym ludziom, ten zasłuży sobie na nagrodę w niebie i życie wieczne”; znajdujemy też przypomnienie, że świętych Walentych było trzech oraz że widziano w nich patronów kalek i chorych, osobliwie epileptyków. W związku z tym przypisywanie mu dzisiaj roli opiekuna zakochanych w co najmniej dziwnym świetle stawia uczucie miłości: sugeruje, by je postrzegać jako lekki stan chorobowy. Relacje pomiędzy pismami Jana Białostockiego a pojęciem realizmu, a właściwie socrealizmu, to temat następnego tekstu, którego autor, Wojciech Szymański, odkrywa nam słabo dotąd rozpoznane w tym aspekcie obszary myśli jednego z najwybitniejszych polskich historyków sztuki. Z kolei twórczość Tadeusza Kantora, Jerzego Beresia, grupy ASPUJ oraz innych, związanych przede wszystkim z Krakowem artystów w kontekście ich “odkrywania” i penetracji przestrzeni z lat 70. XX w. omawia Tomasz Gryglewicz. Mamy dla Państwa również artykuły wręcz przebojowe i emblematyczne. Pierwszy z nich to dokonana przez Patrycję Cembrzyńską wnikliwa analiza współczesnych przedstawień graficznych Władimira Władimirowicza Putina, nowej ikony i nowego cara Rosji, okrzykniętego nawet przez tygodnik “Time” Człowiekiem Roku 2007. Polecam piękne ilustracje do tej analizy, podobnie jak niezwykle szczegółowe studium na temat “translacji i transgresji” związanych z twórczością Brunona Schulza (Lidia Głuchowska). Teksty pozostałych autorów (Anna Michalska, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Małgorzata Wyrzykowska, Paulina Dylewicz) mogę już tylko – z braku miejsca – zasygnalizować. Są to: omówienia projektu wystawienniczego, konferencji naukowej i wystawy w Stuttgarcie. Dołączyliśmy też, na prośbę Anny Myślińskiej, jej uwagi na temat opublikowanego w ostatnim “Quarcie” tekstu Katharine Ute Mann. Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury z tą cichą nadzieją, że gdy Władimir Putin zostanie już rosyjskim świętym, to nie tylko Patrycja Cembrzyńska, ale i cała redakcja “Quarta” zasłuży sobie “na nagrodę w niebie i życie wieczne”. Amen.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji

3
/Agata Kubala/
  Sztuka ogrodów w starożytności
  Art of gardens in Antiquity (Summary)

21
/Agnieszka Patała, Jacek Witkowski/
  Obraz z Legendą o świętym Walentym – śląska „ikona biograficzna”
  A painting with The Legend of St.Valentine – a Silesian “biographical icon”? (Summary)

46
/Wojciech Szymański/
  Rękawiczki Albrechta Durera. O wczesnych pismach Jana Białostockiego
  Albrecht Dürer’s gloves. On Jan Białostocki’s early writings (Summary)

68
/Tomasz Gryglewicz/
  Problematyka przestrzeni w krakowskim środowisku
  Space issues in artistic milieu of Krakow in the 1970s (Summary)

82
/Patrycja Cembrzyńska/
  Władimir Putin. Studium z ikonografii władzy
  Vladimir Putin. The iconography of power (Summary)

100
/Lidia Głuchowska/
  Transmedialne translacje, re-wizje Schulzowskiego „autentyku” i archeologia fotografii: Bruno Schulz – Mariusz Kubielas – In Transitu
  Transmedia translations and re-visions of Schulz’s “original” and archaeology of photography: Bruno Schulz – Mariusz Kubielas – In Transitu(Summary)

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

131
/Anna Michalska/
  Different faces of Silesian and Lusatian nobility. International exfibition project “Nobility in Silesia” (Summary)

137
/Agnieszka Seidel-Grzesińska, Małgorzata Wyrzykowska/
  “Invisible Heritage” – 6th conference from the series “Digital Meetings with Monuments”(Summary)

143
/Paulina Dylewicz/
  “Oskar Schlemmer – Visions of a New World”. A retrospective exhibition at the Staatsgalerie Stuttgart (21 November 2014 – 06 April 2015)(Summary)

  Recenzje

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com