Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 3(25)/2012

 

Od Redakcji

Najnowszy „Quart” rozpoczynamy od tekstu autorstwa Aleksandry Jaśkiewicz omawiajacego jakże istotny i dzisiaj problem małżeństwa jako „naturalnego fundamentu ładu społecznego”, i to w świetle portretów mieszkańców Gdańska namalowanych przed wieloma wiekami. Jednak większość artykułów naszego kwartalnika dotyczy tym razem sztuki bliższej nam w czasie, i polskiej, i tej powstałej poza granicami naszego kraju. Wiele tu ciekawostek – w tym metodologicznych, i odkryć wręcz sensacyjnych pozwalających lepiej zrozumieć zarówno istotę Portretu Feliksa Jasieńskiego przy fortepianie (Joanna Szczepińska-Tramer), jak i zawiłe losy polskiej protektorki i modelki Amedeo Modiglianiego – Anny Sierzpowskiej-Zborowskiej (Lila Dmochowska). Publikujemy też ważny głos Tomasza Gryglewicza rozświetlający niektóre aspekty sztuki krakowskiej lat 1960-2010 oraz kolejny arykuł omawiający koncepcje teoretyczne Petera Eisenmana (Cezary Wąs). Całości dopełniają dwie recenzje książek, dosyć różnych tak w formie, jak i w treści – o pracy Gillian Whiteley poświęconej Sztuce śmieci i polityce odpadów pisze Anna Markowska, a o publikacji Joanny Macalik dotyczącej dawnego kościoła imienia Marcina Lutra we Wrocławiu – Wojciech Gruk. Pozostaje mi zatem w tym momencie zachęcić Państwa do lektury, która powinna urozmaicić i wzbogacić intelektualnie coraz dłuższe już, niestety, jesienne wieczory.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com