Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 4(26)/2012

 

Od Redakcji

Profesorowi Mieczysławowi Zlatowi. Profesor – wieloletni kierownik Katedry, a później dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego, działacz opozycji demokratycznej – to postać wyjątkowa, o której w tym numerze w bardzo osobisty sposób piszą Jan Wrabec i Elżbieta Zakrzewska (Kołaczkiewicz). Jednak chcąc uczcić przypadającą w 2012 r. 85. rocznicę urodzin Profesora, poprosiliśmy Jego uczniów i przyjaciół o przygotowanie nie tylko tekstów okazjonalnych, ale też stricte naukowych. Tak powstał zeszyt „Quarta”, w którym znajdziecie Państwo studia autorstwa Romualda Kaczmarka, Ewy Houszki, Marka Pierzchały, Romualda Nowaka, Piotra Oszczanowskiego i Jacka Witeckiego poświęcone sztuce śląskiej, wzbogacone o artykuły omawiające twórczość Pietera Bruegla (Beata Lejman) oraz percepcję barokowych dzieł sztuki w Hiszpanii w świetle XVIII-wiecznego dzieła Henry’ego Swinburne’a (Małgorzata Wyrzykowska). Mam nadzieję, że Profesor Mieczysław Zlat przyjmie nasz niewielki w stosunku do Jego zasług dar, a Państwo będziecie mogli zapoznać się z kolejnymi odsłonami badań nad sztuką śląską i europejską. Pozostaje mi również życzyć Profesorowi dużo zdrowia i wszystkiego dobrego w tych niełatwych, ale jakże ciekawych czasach, a Państwu – miłych chwil przy lekturze naszego kwartalnika, który, o czym chciałbym przypomnieć, świetnie nadaje się na noworoczny prezent dla wszystkich zainteresowanych sprawami szeroko pojętej historii sztuki.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com