Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 2(32)/2014

 

Od Redakcji

Szanowni Państwo! Wiem, że czas kanikuły nie sprzyja zbytnio czytaniu artykułów naukowych, ale pomimo łączącego się z nim rozproszenia myśli i lekkiego rozleniwienia zachęcam do lektury tekstów zawartych w najnowszym numerze naszego kwartalnika. Zaczynamy od rzeczy odległych w czasie i przestrzeni, a mianowicie od budowli związanej ze średniowiecznym Kairem – pochodzącego z połowy XIV w. pałacu Emira Taz; w sposób niezwykle kompetentny pisze o nim Anna Babicka, która wykonywała tam w latach 2004 i 2005 prace konserwatorskie. Hołdując nadal zasadzie, iż w sztuce i historii sztuki najpiękniejszy jest różnorodny “las rzeczy” obok opisu budowli orientalnej zamieszczamy opowieść o – równie egzotycznej już dzisiaj – XIX-wiecznej wizji “świętej Słowiańszczyźny” i o związanym z nią obrazie Witolda Pruszkowskiego kazującym spowiedź legendarnego zbójcy Madeja (Michał Haake). Kolejny artykuł włącza się w obfity, publikowany przez nas w poprzednich numerach, cykl tekstów poświęconych problemom ilustracji książkowej – przypominam szereg prac Anity Wincencjusz-Patyny; tym razem ilustracje Iwony Chmielewskiej omawiane są w kontekście uwikłania współczesnej sztuki w mechanizmy ekonomiczne i rynkowe (Magdalena Howorus-Czajka). Do naszych stałych autorów należy też Patrycja Cembrzyńska, która tym razem porusza niełatwe relacje pomiędzy sztuką, w tym sztuką powstającą obecnie, a traumą Shoah. Natomiast miłośnicy jakże modnej od wielu już lat dekonstrukcji odnajdą w naszym kwartalniku kolejny znakomicie skonstruowany artykuł Cezarego Wąsa, ujawniający “paradoksy dekonstrukcji w architekturze”, i to w kontekście filozofii Martina Heideggera. Jak zawsze, staramy się na bieżąco informować o ważnych wydarzeniach, spotkaniach i seminariach związanych z historią sztuki – tym razem bohaterami tych spotkań są Poznań i miasta portowe nad Bałtykiem (omówienia autorstwa Anji Dittrich i Natalii Libor). Życząc intelektualnej i estetycznej radości płynącej z lektury najnowszego “Quarta”, pozwalam sobie życzyć Państwu także wspaniałych wakacji, których nasz kwartalnik może być jakże pięknym i niedrogim uzupełnieniem.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji

3
/Anna Babicka/
  Mamelucki Egipt i średniowieczna Europa. Stropy pałacu Emira Taz w Kairze
  Mameluk Sultanate of Egypt and Europe in the Middle Ages. The ceilings of the Amir Taz Palace in Cairo (Summary)

15
/Michał Haake/
  Idea spowiedzi świętej i Słowiańszczyzna. O Madeju Witolda Pruszkowskiego. Studium komparatystyczne
  The idea of Holy Confession and Slavic world. On Witold Pruszkowski’s Madej. Comaparatistic study (Summary)

29
/Magdalena Howorus-Czajka/
  Wpływ czynników ekonomicznych na aktualny rozwój ilustracji książkowej. Analiza zjawiska na przykładzie twórczości Iwony Chmielewskiej
  The impact of economic factors on book illustration development. A case study on Iwona Chmielewska’s artistic work (Summary)

40
/Patrycja Cembrzyńska/
  Dogasająca świeca. Shoah i pamięć konsumenta
  A candle flickering out. Shoah and a consumer’s memory (Summary)

57
/Cezary Wąs/
  Destrukcja jako konstrukcja. Paradoksy dekonstrukcji w architekturze
  Destruction as construction. Paradoxes of deconstruction in architecture (Summary)

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

81
/Anja Dittrich/
  Miasto nad morzem. Miasta portowe nad Bałtykiem od średniowiecza do współczesności
  Die maritime Stadt. Hafenstädte an der Ostsee vom Mittelalter bis in die Gegenwart”. 21. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger – “The Seatown. Harbour town on the Baltic Sea from the Middle Ages to Present. The 21st conference of the Working Group of German and Polish Art Historians and Conervators” (Danzig / Gdańsk, 18-21 September 2013) (Summary)

87
/Natalia Libor/
  Współpraca międzynarodowa Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego: interdyscyplinarne seminarium poświęcone historii i architekturze Poznania
  International collaboration of the Art History Institute of the University of Wrocław: an interdisciplinary seminar on history and architecture of Poznań (Summary)

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com