Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 4(46)/2017

 

Od Redakcji

W ostatnim tegorocznym numerze naszego kwartalnika znajdą Państwo artykuł Aleksandra Stankiewicza omawiający twórczość związanego z Wielkopolską i działającego na przełomie XVII i XVIII w. architekta Jana Catenazziego, a także, pozostający w świecie architektury sakralnej, tekst Cezarego Wąsa o realizacjach architektonicznych bardziej nam współczesnych, w których przestrzeń sakralna staje się przestrzenią transcendentną, a tradycyjne miejsca kultu ulegają przemianom zgodnie z nowym pojmowaniem sacrum w sztuce. Sacrum w historii sztuki to nie tylko twórczość o charakterze religijnym, lecz także odniesienia do wielkiej tradycji antycznej leżącej u podstaw wielu realizacji artystycznych. O takich właśnie nawiązaniach traktuje praca Anety Grodeckiej poświęcona scenom Odysei w sztuce polskiej, wydobywająca z niepamięci kilkoro interesujących artystów tworzących na pograniczu sztuki słowa i obrazu, takich jak Anna Harland-Zajączkowska, Stanisław Sobolewski, Stanisław Hiszpański czy Mieczysław Kościelniak. Całości dopełnia tekst Rafała Pakuły ukazujący odwieczne, a tak naprawdę powojenne zmagania Polaków z problemem mieszkaniowym oraz recenzja wystawy węgierskiej sztuki meblarskiej, która miała miejsce w budapesztańskim Muzeum Sztuki Stosowanej pod jakże intrygującym tytułem: „Breuer – ujra itthorn” (Agata Wójcik).
Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury, której sprzyja ten jakże bliski sacrum świateczny czas. W imieniu swoim i całego naszego Zespołu redakcyjnego chciałbym naszym Drogim Czytelnikom złożyć najlepsze życzenia z okazji Nowego Roku, w którym, mam nadzieję, zarówno sztuka polska, jak i nasz kwartalnik nie zaginą w odmętach profanum.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com