Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 1(15)/2010

 

Od Redakcji

Polecając Państwu jubileuszowy, piętnasty numer naszego Kwartalnika, chciałbym zachęcić do jego lektury zarówno miłośników średniowiecznych obyczajów dworskich (tekst Jacka Witkowskiego), jak i “detektywistycznego” aspektu badań związanych z historią sztuki, kiedy to jedni artyści ujawniają się w całej pełni, a inni okazują się być jedynie wywiedzionymi z pism uczonych fantomami (artykuł Agaty Kaczmarek). Nie samymi jednak turniejami i tajemnicami żyje historia sztuki, jest w niej wiele miejsca na analizy cokolwiek zapomnianych zdarzeń, takich jak na przykład muzealna działalność Stefana Żeromskiego (artykuł Piotra Rosińskiego), czy rozprzestrzenianie się pewnych idei kulturowych i artystycznych w czasach już minionych oraz w dobie współczesnej globalizacji (tekst Jana Harasimowicza). Znajdziecie też Państwo w tym numerze odpowiedź na jakże istotne pytanie: co dzieje się w zakresie coraz bardziej ostatnio modnej “krasnoludkologii”, “krasnaloznawstwa”? (Joanna Lubos-Kozieł) oraz sprawozdania z szeregu ważnych dla prób nowego spojrzenia na historię sztuki sesji naukowych (Piotr Oszczanowski, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Marta Kaluch-Tabisz). Całości dopełniają piękne, jak zwykle, ilustracje i unosząca się nad tekstami delikatna mgiełka nie tyle poezji, co niebanalnej sztuki i wysokiej kultury, pozwalających nam z większym optymizmem spoglądać w przyszłość.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com