Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 4(14)/2009

 

Od Redakcji

W świątecznym numerze naszego kwartalnika kontynuujemy rozważania nad znaczeniem tradycyjnych materiałów w sztuce XX I XXI w wieku (artykuł Aleksandry Lipińskiej) oraz próbujemy ustalić, co sprawia, że niektóre pomniki powstałe we Wrocławiu w latach ostatnich są tak nieudane (tekst Joanny Lubos-Kozieł). By utrzymać się w nastroju podniosłym i religijnym, omawiamy kaplice z kościoła cystersów w Henrykowie (Zuzanna Mikołajek), a nieco nostalgicznym duchem patriotycznym tchnie opowieść o często już dzisiaj zapomnianych wizerunkach Wołynia mieszczących się w jakże ważnym dla naszej sztuki nurcie rodzimego pejzażu (Waldemar Okoń). Nowoczesność reprezentują tym razem teksty poświęcone Tracey Emin (Małgorzata Micuła) oraz Andrzejowi Wróblewskiemu i Zbylutowi Grzywaczowi (Jan Michalski). Całość wieńczą: obszerne omówienie prac Wojciecha Głogowskiego, dzięki którego talentowi “Quart” ma taki, a nie inny kształt plastyczny, w którym to omówieniu artysta tym razem występuje jako autonomiczny, w pełni dojrzały twórca dzieł malarskich (artykuł Andrzeja Jarosza) oraz recenzja konferencji i publikacji “München – Prag um 1600” pióra Piotra Oszczanowskiego.
W tym miejscu pozostaje mi więc jedynie zachęcić Państwa do lektury naszego pisma i życzyć Państwu oraz sobie szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z kolejnymi numerami “Quarta”.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com