Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 4(30)/2013

 

Od Redakcji

W jubileuszowym, trzydziestym już numerze naszego kwartalnika znajdziecie Państwo teksty poświęcone zarówno sztuce średniowiecza, jak i tej późniejszej. Artykuły o średniowiecznym domu na Śląsku (Radosław Gliński) oraz o malowidłach ściennych w kościele Franciszkanów Obserwantów w Jemnicach (Zuzana Křenková) wprowadzają nas w świat epok dawno minionych, których ślady przetrwały do dziś. Natomiast jakże bliskie w klimacie okresowi świątecznemu i „śnieżnemu szaleństwu” omówienie kolekcji sań z Muzeum Powozów w podwrocławskich Galowicach (Agata Matyschok-Nyckowska) przypomina nam, że sanie przez całe wieki były podstawowym środkiem lokomocji w okresie zimowym, o czym, zmuszani przez porę roku jedynie do zmiany opon i wymiany płynu w spryskiwaczach, często nie pamiętamy. Święta i początek nowego roku sprzyjają refleksji na temat sfery sacrum w sztuce, a znakomitym przykładem tego typu rozważań jest studium Michaela Brötjego o powstałym w latach 50. ubiegłego wieku na pozór abstrakcyjnym tryptyku Barnetta Newmana, z którym to tekstem możecie się państwo zapoznać dzięki kongenialnemu tłumaczeniu Michała Haakego. Miłośnikom architektury polecam zaś kolejną odsłonę koncepcji Bernarda Tschumiego (Cezary Wąs) o perwesji, która nawiedza niekiedy prace autorów zaprawionych w bojach teoretycznych. Na zakończenie omówienie dwóch wystaw: słynnej – Brueghlów w Muzeum Miejskim we Wrocławiu (Agnieszka Patała), i mniej słynnej, ale równie ciekawej – w Bunkrze Sztuki w Krakowie (Anita Wincencjusz-Patyna). Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury, tym bardziej że nadchodzące długie zimowe wieczory sprzyjają refleksji nie tylko nad stanem naszej klasy politycznej i gospodarki, lecz również nad kwestiami bardziej wzniosłymi – a przecież cóż na tym padole jest bardziej wzniosłe niż sztuka?

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com