Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 3(09)/2008

 

Od Redakcji

Najnowszy numer “Quartu” otwierają sen i polityka, które niekiedy objawiają się (razem lub osobno) w sztuce, czego widomym dowodem jest opracowanie tej problematyki przez Jana Harasimowicza. Tematykę nowożytną kontynuuje tekst Magdaleny Mielnik o Księdze ubiorów gdańskich powstałej w początkach XVII wieku, ukazujący, że w dziedzinie mody mogą zmieniać się style i tendencje, ale nie wewnętrzne motywacje chęci “bycia modnym”, które są do siebie, pomimo upływu wieków, podobne. Zmieniając nastrój, przechodzimy do tajemniczej Świątyni Legend Hermanna Hendricha, o której nie wiedzą, że istniała nawet rdzenni mieszkańcy Karkonoszy. Osoby zainteresowane teorią sztuk wizualnych znajdą w naszym kwartalniku fragment rozprawy jednego z najciekawszych współczesnych historyków sztuki – Michaela Brötje, w kongenialnym tłumaczeniu Michała Haake. Całości dopełniają: artykuł o metaforyzacji pejzażu w twórczości Stanisława Ryszarda Kortyki (tekst Andrzeja Jarosza), omówienia V polsko-niemieckiego seminarium w Halle i recenzja pierwszego tomu rodzącej się właśnie serii poświęconej zabytkom Wrocławia – książki Magdaleny Poradzisz omówionej przez Aleksandrę Jaśniewicz.
Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury i Wszystkiego Dobrego jesienią.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com