Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 3(09)/2008

 

Od Redakcji

Najnowszy numer “Quartu” otwierają sen i polityka, które niekiedy objawiają się (razem lub osobno) w sztuce, czego widomym dowodem jest opracowanie tej problematyki przez Jana Harasimowicza. Tematykę nowożytną kontynuuje tekst Magdaleny Mielnik o Księdze ubiorów gdańskich powstałej w początkach XVII wieku, ukazujący, że w dziedzinie mody mogą zmieniać się style i tendencje, ale nie wewnętrzne motywacje chęci “bycia modnym”, które są do siebie, pomimo upływu wieków, podobne. Zmieniając nastrój, przechodzimy do tajemniczej Świątyni Legend Hermanna Hendricha, o której nie wiedzą, że istniała nawet rdzenni mieszkańcy Karkonoszy. Osoby zainteresowane teorią sztuk wizualnych znajdą w naszym kwartalniku fragment rozprawy jednego z najciekawszych współczesnych historyków sztuki – Michaela Brötje, w kongenialnym tłumaczeniu Michała Haake. Całości dopełniają: artykuł o metaforyzacji pejzażu w twórczości Stanisława Ryszarda Kortyki (tekst Andrzeja Jarosza), omówienia V polsko-niemieckiego seminarium w Halle i recenzja pierwszego tomu rodzącej się właśnie serii poświęconej zabytkom Wrocławia – książki Magdaleny Poradzisz omówionej przez Aleksandrę Jaśniewicz.
Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury i Wszystkiego Dobrego jesienią.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com