Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 4(22)/2011

 

Od Redakcji

Najnowszy numer naszego kwartalnika otwiera tekst o znajdującej się obecnie w muzeum w Opawie figurze Madonny tronującej, której dzieje mogłyby być materiałem na film sensacyjny, z wielkim ekscentrykiem i kolekcjonerem, hrabią Johanem Nepomukiem Wilczkiem jako bohaterem i trzęsieniem ziemi na Sycylii w 1908 r. w tle (Romuald Kaczmarek). Chcąc utrzymać jakże bliski okresowi Świąt klimat peregrynacji i zwiedzania zabytków, polecamy Państwu artykuł poświęcony Teofili Konstancji z Radziwiłłów Morawskiej i jej diariuszowi z podróży po Europie w XVIII wieku (Małgorzata Wyrzykowska). Z kolei sylwetkę słynnego historyka sztuki, Dagoberta Freya, i jego związki z Wrocławiem przypomina Klara Karczmarek-Löw. Kontrowersyjnych postaci jest w naszym kwartalniku więcej, ponieważ taką był niewątpliwie Stach z Warty Szukalski, którego amerykańskie dzieje próbuje naświetlić Dorota Chudzicka. Miłośnikom współczesnych teorii architektonicznych polecam artykuł Cezarego Wąsa, w którym autor omawia dekonstrukcyjne aspekty twórczości Petera Eisenmana. Całości dopełniają obszerne omówienia VIII Polsko-Niemieckiego Seminarium Wrocław-Halle oraz dwóch książek, których autorzy związani są z naszym Instytutem – Ewy Morisson i Jana Harasimowicza. Ich tematami są: namalowane w XVI w. na stropach wrocławskiej kamienicy mieszczańskiej sceny karnawału oraz próba uchwycenia “ducha marzycielstwa i wolności” w nowożytnej sztuce i kulturze Śląska. Oprócz fascynacji związanych z lekturą pozostaje mi w tym momencie życzyć Państwu, aby nowy 2012 rok był przynajmniej równie szczęśliwy jak ten, który mija, i aby starożytni Majowie w swoich jakże pesymistycznych wyliczeniach pomylili się co najmniej o 100 lat.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com