Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 4(18)/2010

 

Od Redakcji

Świąteczny numer naszego kwartalnika otwiera bardzo interesujące wystąpienie autorstwa Jana Harasimowicza poświęcone Reformacji na Śląsku, będące tekstem wykładu wygłoszonego przez Profesora z okazji nadania mu przez Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze tytułu doktora teologii honoris causa. Zachęcając Państwa do lektury tego artykułu, jednocześnie w imieniu swoim i Redakcji “Quartu” serdecznie gratuluję naszemu Koledze tego wyróżnienia. Problematyce śląskiej poświęcony jest też tekst autorstwa Jana Gromadzkiego, w którym znajdziecie Państwo omówienie polichromii związanych z kościołem św. Elżbiety we Wrocławiu. Całości dopełniają analiza tryptyku ukazującego Pokłon Trzech Króli z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu (Agnieszka Patała) oraz artykuł Rafała Eysymontta będący pokłosiem sesji zorganizowanej w naszym Instytucie pod intrygującym i zagadkowym tytułem Dla ciebie chcę być biała. Osoby zainteresowane tematyką tej sesji odsyłam do zamieszczonego omówienia autorstwa Karoliny Tomczak. Chcąc żyć w zgodzie z Duchem Czasu, który to Duch jest w coraz większym stopniu pochłaniany przez nowe media, proponujemy też artykuł Kamili Leśniak, w którym możecie Państwo zapoznać się ze sporem na temat dokumentalnej wartości fotografii, toczącym się już od wielu lat. W najnowszym “Quarcie” znajdziecie również Państwo jak zwykle liczne, niekiedy bardzo intrygujące ilustracje: powinny one (zwłaszcza Pokłon Trzech Króli) delikatnie i spokojnie wprowadzić nas w atmosferę Świąt i Nowego Roku.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com