Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 1(31)/2014

 

Od Redakcji

W najnowszym numerze „Quarta” pragniemy zabrać Państwa w podróż w czasie i przestrzeni. Dzięki zawartym w tym numerze tekstom znajdziecie się Państwo w XIII-wiecznej Bolonii (artykuł Agaty Chmielowskiej) i na barokowym Śląsku (prace Artura Kolbiarza i Marka Kwaśnego). Jednak nie tylko sztuka dawna jest przedmiotem naszych zainteresowań. Miłośnicy tej z minionego wieku znajdą tu bowiem rozprawę Andrzeja Jarosza ukazującą inspiracje brytyjskie w rzeźbie wrocławskiej, głównie przełomu lat 50. i 60., a do lat najnowszych przeniesie recenzja autorstwa Zofii Reznik dotycząca ostatniej wystawy prac młodych artystów prezentowanych w działającej przy Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ciekawej galerii noszącej wdzięczną nazwę „Stolarnia”. Polecam też Państwu artykuł Katariny Chmelinovej – omawiający nieznane, odkryte niedawno na Słowacji, dzieło pochodzące najprawdopodobniej z warsztatu samego Petera Paula Rubensa – oraz sprawozdanie z konferencji, która odbyła się w dniach 5–8 VIII 2013 w Niemczech i była poświęcona przenikaniu się sztuki regionów kulturowych Bawarii, Czech i Śląska w okresie kontrreformacji (Marco Bogade).
Pozostaje mi zatem życzyć Państwu zanurzenia się w lekturowej czasoprzestrzeni, w której mistrzowie dawni spotykają się z artystami XX-wiecznymi, a pomostem służącym temu spotkaniu są zarówno sama sztuka, jak i – przede wszystkim! – bogato ilustrowany i sprzedawany w jakże przystępnej cenie nasz kwartalnik.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji

3
/Agata Chmielowska/
  Obraz północnowłoskich ulic w prawie i przestrzeni XIII-wiecznej Bolonii
  Northern Italian streets in view of law and space of the 13th-century Bologna (Summary)

25
/Katarína Chmelinová/
  On the Consequences of War by Peter Paul Rubens
  O skutkach wojny Petera Paula Rubensa (Summary)

39
/Artur Kolbiarz/
  Prace warsztatu Thomasa Weissfeldta wykonane do kościoła p. w. Narodzenia NMP w Psarach pod Oławą. Przyczynek do badań nad rzeźbą wrocławską początku XVIII wieku
  Works by Thomas Weissfeldt’s workshop executed in Our Lady’s Nativity Church in Psary near Oława. Contribution to studies on Wrocław sculpture at the beginning of the 18th century (Summary)

59
/Marek Kwaśny/
  Johann Jacob Eybelwieser w służbie zakonu joannitów, czyli jak się robiło karierę malarską na barokowym Śląsku
  Johann Jacob Eybelwieser in the service of the Knights Hospitallers, or how a painter’s career was made in Baroque Silesia (Summary)

79
/Andrzej Jarosz/
  Inspiracje brytyjskie w rzeźbie wrocławskiej
  British inspirations in Wrocław sculpture (Summary)

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

105
/Zofia Reznik/
  Uwaga, ZŁO! ZŁOrzeczy. Galeria Stolarnia, Instytut Historii Sztuki UWr (11–18 I 2014)
  Uwaga, ZŁO! ZŁOrzeczy [Caution, EVIL!], Galeria Stolarnia [Carpentry Shop Gallery], Institute of Art History at the University of Wrocław (11–18 January 2014) (Summary)

117
/Marco Bogade/
  Transregionalität der Kult(ur)regionen Bayern – Böhmen – Schlesien zur Zeit der Gegenreformation (5.-8. August 2013, Tepl/Teplá, Tschechische Republik)
  Transregionality of the cult and cultural regions Bavaria – Bohemia – Silesia at the Time of counter-reformation (5-8 august 2013, Tepl/Teplá, Czech Republic) (Summary)

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com