Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 2(16)/2010

 

Od Redakcji

Kolejny, już szesnasty, numer naszego Kwartalnika, będzie niewątpliwie interesujący dla czytelników pasjonujących się sztuką dawną – artykuł Michała Pieczki o kościele św. Marcina w Barkowie koło Żmigrodu, jak i sprawami bardziej demonicznymi niż późnobarokowa architektura kościelna, których to spraw szczególne psychologiczne i artystyczne ucieleśnienie miało wydatne miejsce na przełomie XIX i XX wieku (tekst Lidii Głuchowskiej). Jednak, jak wiadomo, nie tylko demoniczność istotna jest w naszym życiu, czasami warto przyjrzeć się pobliskim “małym ojczyznom”, do czego zachęca Państwa Agata Rome-Dzida, pisząc o regionie Karkonoszy w kontekście badań nad tym obszarem i jego szczególnych, historycznych doświadczeń. By nie zapomnieć o bliższych nam w czasie wydarzeniach, drukujemy tekst o Zbylucie Grzywaczu i jego pracach z lat osiemdziesiątych uwikłanych w alegorykę zarówno tradycyjną, jak i tworzoną w niemal dziewiętnastowiecznym guście polską, narodową. Miłośnicy specyficznego stylu pisania o historii sztuki prezentowanego przez Maxa Imdahla też nie powinni być zawiedzeni jego interpretacją “Karty setnika” z Kodeksu Egberta, u nas w kongenialnym tłumaczeniu Michała Haake, a całości dopełniają wcale nie marginalne uwagi Pawła Banasia czynione na marginesie wystawy “Medale, plakiety i żetony okresu secesji” oraz przypomnienie tego, jak Katowice świętowały w kwietniu bieżącego roku Dzień Książki (Anita Wincencjusz-Patyna). Wszystko razem w pięknej, jak zawsze, szacie graficznej i w umiarkowanej cenie, która umożliwi Państwu lekturę “Quartu” nawet w trakcie najbardziej kosztownych letnich wywczasów.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com