Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 3(41)/2016

 

Od Redakcji

Jesienny numer naszego kwartalnika zawiera teksty, które na pewno usatysfakcjonują zarówno miłośników tradycyjnej historii sztuki – myślę tu o artykule Zygmunta Łuniewicza poświęconym nowożytnym hełmom wieżowym na Śląsku – jak i poszukiwaczy wydarzeń w odległej przeszłości cokolwiek sensacyjnych – tutaj pozostaje mi polecić Państwu opowieść o wywodzących się z północy Europy, a przebywających na jej południu artystach będących zatwardziałymi „wyznawcami Bachusa” (Kamil Kościelski). Swoistą wirtuozerią porównawczą cechuje się z kolei tekst skupiony na romantycznych korespondencjach sztuk (Anna Chęćka), podobnie jak szczegółowa analiza królewskiej łzy obecnej na obrazie Józefa Simmlera ukazującym śmierć Barbary Radziwiłłówny (Jakub Zarzycki). Całości dopełnia recenzja monumentalnej książki omawiającej badania architektoniczne, ich historię i perspektywy rozwoju (Rafał Eysymontt) oraz interesujące sprawozdanie z polsko-niemieckiego seminarium poświęconego sztuce pogranicznych Rudaw (Anna Misztal).
Pozostaje mi zatem jedynie zachęcić Państwa do lektury. Tym bardziej, że wkraczamy w kolejne 10-lecie istnienia „Quarta”, co chciałbym w tym miejscu szczególnie mocno podkreślić i nie bez pewnej dumy zaznaczyć.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com