Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 3(05)/2007

 

Od Redakcji

Zachęcając Państwa do lektury najnowszego numeru “Quartu” – jedynego obecnie w Polsce regularnie wychodzącego kwartalnika publikowanego w ramach prac uniwersyteckiego Instytutu Historii Sztuki, chciałbym zwrócić uwagę na wielorakość treści zawartych w prezentowanym numerze, w którym “światy równoległe” współczesnej architektury sakralnej spotykają się z twórczością “ikony” polskiej ilustracji książkowej i komiksowej – Bohdanem Butenką, a Władysław Podkowiński i jego słynny, budzący tak wiele twórczych, obyczajowych i erotycznych emocji (nie tylko w poezji) “Szał” sąsiaduje z dążącą do artystycznego luksusu wrocławską grupą “Luxus”. Jak wiemy, sztuka bywa krytyczna, bywa też bezkrytyczna, czasami jest wertykalna, a niekiedy doświadczana horyzontalnie, o czym mówi tekst poświęcony Paulowi McCarthy i innym artystom amerykańskim wyrosłym z trudnych niekiedy doświadczeń, jakie były udziałem Jacksona Pollocka. Całość zamykają omówienia wystawy poświęconej architekturze węgierskiego modernizmu, jaka gościła niedawno we wrocławskim Muzeum Architektury oraz interesującego polsko-niemieckiego seminarium, w trakcie którego badacze zastanawiali się jednocześnie nad luterańską ortodoksją i wielością wyznań w nowożytnym Gdańsku. Całości dopełniają liczne ilustracje, w tym część absolutnie unikatowych, a wszystko za jedyne 15 zł, czyli nieco więcej niż koszt jednego Mc Zestawu Big-Maca.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com