Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 1(11)/2009

 

Od Redakcji

Najnowszy numer “Quartu” otwiera artykuł Anity Wincencjusz-Patyny będący kolejnym ogniwem naszego cyklu poświęconego ilustracji książkowej zarówno XX, jak i XIX wieku. Podobnie jest z tekstem Rafała Eysymontta wpisującym się w cały zespół publikowanych przez nas wcześniej omówień problemów związanych ze współczesną architekturą zarówno w jej światowym, jak i ściśle lokalnym wymiarze. Z kolei miłośnicy rozważań styloznawczych na pewno będą w pełni usatysfakcjonowani wypowiedzią Roberta Suckale na temat “historii stylu u początku XXI wieku”, ponieważ wydaje się, że powrót do tego pojęcia może nadal przynosić ciekawe, nakierowane na przyszłość badań humanistycznych, konstatacje badawcze. Polecam też Państwu artykuł Andrzeja Kostołowskiego poświęcony wrocławskim wystawom od roku 1852 aż do czasów nam bliższych (ze szczególnym uwzględnieniem wystaw z 1948 i 2000 roku), ponieważ jest to temat, który może zainteresować nie tylko mieszkańców Wrocławia, ale też wszystkich parających się historią wystawiennictwa i relacjami pomiędzy życiem społecznym a sztuką. Do zasadniczych rozpraw dołączyliśmy szereg omówień wystaw i recenzji najnowszych publikacji z dziedziny historii sztuki, a mnie pozostaje w tym momencie, oprócz rozkoszy płynącej z lektury naszego kwartalnika, życzyć Państwu wesołych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych, tym bardziej że do numeru dołączyliśmy spis zawartości “Quartu” od początku jego istnienia, co niewątpliwie może zachęcić osoby nieposiadające jeszcze kompletu pisma do nabycia egzemplarzy archiwalnych.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com