Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 1(01)/2006

 

Od Redakcji

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer nowego kwartalnika poświęconego historii i teorii sztuki. Jest on prezentacją tekstów powstałych w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kwartalnik nasz ma być w założeniu zarówno miejscem umożliwiającym publikację artykułów pracowników i doktorantów naszego Instytutu, jak i forum, na którym będą mogli spotykać się – w dziale recenzji i omówień – historycy i teoretycy sztuki z całego kraju. Pragniemy, aby “Quart” wypetnił lukę istniejącą na naszym rynku wydawniczym i umożliwił dyskusję na temat bieżących wydarzeń naukowych i artystycznych. Mamy również nadzieję, że nasze pismo dzięki treściom natury merytorycznej w połączeniu z niebanalną formą graficzną zainteresuje zarówno osoby zawodowo parające się historią sztuki, jak i wszystkich miłośników tej jakże pięknej i nadal intrygującej dziedziny myśli ludzkiej.

Pierwszy numer prezentowanego Państwu pisma poświęcamy pamięci zmarłego tragicznie 29 kwietnia 2006 roku naszego Przyjaciela i Kolegi, wybitnego mediewisty i jednocześnie badacza sztuki nowoczesnej, doktora Jakuba Kostowskiego.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com