Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 1(27)/2013

 

Od Redakcji

Wiosenny numer naszego kwartalnika przynosi artykuły, które niewątpliwie zadowolą najbardziej wybrednych czytelników interesujących się sztuką. Myślę tu o mało znanym u nas, żyjącym w XIV w. hiszpańskim twórcy koncepcji miasta idealnego – franciszkaninie Francisco Eiximenisie (tekst Natalii Bursiewicz) oraz o wrocławskich wolnomularzach i o ich siedzibie (Bożena Grzegorczyk). Sztukę stulecia XIX reprezentuje nieco zapomniany, ale jakże charakterystyczny dla tej epoki ilustrator i malarz Piotr Stachiewicz (Agnieszka Bagińska), a miłośnicy ilustracji już XX-wiecznej na pewno chętnie zapoznają się z artykułem Anity Wincencjusz-Patyny, poświęconym oprawie graficznej utworów Janusza Korczaka. Chcąc zadowolić również grono osób zainteresowanych teorią współczesnej architektury – być może niezbyt liczne, ale niewątpliwie wyjątkowe – postanowiliśmy zamieścić w tym numerze nośną znaczeniowo i nieco perwersyjną z założenia rozprawę Cezarego Wąsa omawiającą twórczość „ideologa nieciągłości”, Bernarda Tschumiego. I jeszcze dwa ważne teksty: tylko u nas tłumaczenie pracy Robina Rehma o historii projektu Pomnika Żelaza w Lipsku autorstwa wybitnego berlińskiego architekta epoki modernizmu – Brunona Tauta, oraz omówienie książki tegoż Rehma poświęconej modernistycznemu „Gesamtkunstwerkowi” – gmachowi Bauhausu (Agnieszka Zabłocka-Kos). Całości dopełniają relacje: z konferencji z cyklu „Cyfrowe spotkania z zabytkami” i z IX Polsko-Niemieckiego Seminarium Wrocław-Halle-Siegen, oraz bogaty i ekskluzywny materiał ilustracyjny. Pozostaje mi zatem w tym momencie zachęcić Państwa do lektury, która – jak zawsze w „Quarcie” – uczy, bawi i wychowuje, niosąc ze sobą, mam nadzieję, jakże rzadkie w naszych czasach zadowolenie czysto estetyczne.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji

3
/Natalia Bursiewicz/
  Teoria Miasta Idealnego Francisco Eiximenisa
  Summary: Francisco Eiximenis`s theory of ideal city

19
/Bożena Grzegorczyk/
  Uwag kilka o wrocławskim wolnomularstwie i siedzibie loży „Fryderyk pod złotym Berłem”
  Summary: Some remarks on Freemasonry in Wrocław and the seat of “Frederic at the Golden Sceptre” Lodge

36
/Agnieszka Bagińska/
  Skąd widma w pracowni artysty? Próba interpretacji cyklu obrazów Piotra Stachiewicza
  Summary: Where are the phantoms in the artists`s atelier from? An attempt to interpret the cycle of paintings by Piotr Stachiewicz

53
/Anita Wincencjusz-Patyna/
  Korczak ilustrowany
  Summary: Korczak illustrated

70
/Cezary Wąs/
  Od perwersji do dekonstrukcji. Architektura Bernarda Tschumiego. Część I
  Summary: From perversion to deconstruction. Bernard Tschumi`s architecture. Part 1

96
/Robin Rehm/
  Nieznany rysunek Brunona Tauta. Historia projektu Monument des Eisens (Pomnik Żelaza) z 1913 roku
  Summary: Bruno Taut`s unknown drawing. A history of a design for Monument des Eisens (Monument of Iron) of 1913

RECENZJE

107
/Agnieszka Zabłocka-Kos/
  Manifest modernizmu: siedziba Bauhausu w Dessau. Na marginesie książki Robina Rehma, Das Bauhausgebäude in Dessau. Die ästhetischen Kategorien Zweck, Form, Inhalt, Gebrüder Mann Verlag Berlin 2005
  Summary: Manifest of Modernism: the Seat of Bauhaus in Dessau. On the margin of Robin Rehm`s book Das Bauhausgebäude in Dessau. Die ästhetischen Kategorien Zweck, Form, Inhalt [The Bauhaus Building in Dessau. Aesthetic categories: Purpose, Form, Meaning], Gebrüder Mann Verlag, Berlin 2005

111
/Agnieszka Seidel-Grzesińska/
  V Międzynarodowa Konferencja „Reprodukcja cyfrowa zabytku – metody, wiarygodność, trwałość” z cyklu „Cyfrowe spotkania z zabytkami” – sprawozdanie
  Summary: The 5th International Conference “Digital reproduction of monuments – methods, reliabilty, permanence” from the cycle “Digital Meetings with Monuments” – a report

117
/Aurelia Zduńczyk/
  Krajobraz – wyznanie – pobożność: region Harzu i księstwo Anhaltu IX Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle-Siegen, Gernrode-Wernigerode, 28 V – 2 VI 2012
  Summary: Landscape – confession – devotion: the region of Harz and the Duchy of Anhalt. 9th Polish-German Seminar Wrocław-Halle-Siegen, Gernrode/Wernigerode, 28 May – 2 June 2012

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com