Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 1(03)/2007

 

Od Redakcji

Cechą tekstów zamieszczonych w najnowszym numerze “Quartu” jest ich, co chciałabym szczególnie podkreślić, duża różnorodność. Uważny czytelnik naszego kwartalnika będzie mógł zapoznać się z próbą rekonstrukcji średniowiecznego ołtarza głównego kościoła św. Jakuba w Nysie oraz mało znanym archeologicznym epizodem autora Starej Baśni – Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dogłębnej analizie prac rodzimych dziewiętnastowiecznych “italianistów” z Kanutym Rusieckim na czele towarzyszy Uśmiech Kota z Cheshire, czyli omówienie prac najsłynniejszych ilustratorów angielskich, a tekstowi o potrzebie nowego odczytania legendy biograficznej Waldemara Cwenarskiego – relacja z 10. Międzynarodowej Wystawy Architektury Współczesnej w Wenecji. Całość dopełnia odpowiedź Bogusława Czechowicza na recenzję jego książki zamieszczoną w 1. numerze “Quartu” wpisująca się w nurt polemik toczonych wokół mecenatu artystycznego na Śląsku.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com