Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 3(21)/2011

 

Od Redakcji

Jesienny numer naszego kwartalnika rozpoczynają dwa artykuły poświęcone sztuce śląskiej. Pierwszy z nich to nie pozbawiona elementów sensacji opowieść o relacjach pomiędzy dwoma artystami żyjącymi w epoce baroku: Karlem Škrétą Starszym i Michaelem Willmannem (Andrzej Kozieł). Drugi, nie mniej sensacyjny, dotyczy sporu pomiędzy “renesansistami” a “gotycystami”, jaki zaistniał we Wrocławiu pod koniec lat 80. XIX w. w związku z odbudową hełmu północnej wieży kościoła św. Marii Magdaleny (Marta Ostrowska). Mając w pamięci letnie podróże nasze i naszych Drogich Czytelników, pragniemy również ukazać źródła odmienności urbanistycznych założeń charakterystycznych dla krajów arabskich w stosunku do miast europejskich (Ida Maria Szatkowska), a dla miłośników współczesnych teorii architektonicznych mamy niezwykle interesujący tekst o działalności Petera Eisenmana w tej dziedzinie (Cezary Wąs). Wydarzenia marca 1968 oraz ich wpływ na ówczesne życie artystyczne Krakowa to temat rozważań Tomasza Gryglewicza. Całości dopełniają zaś omówienia pierwszego tomu Historyczno-topograficznego atlasu miast śląskich (Rafał Eysymontt) oraz tegorocznego Biennale Ilustracji w Bratysławie (Anita Wincencjusz-Patyna). Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na zamieszczone w tym numerze “Quarta” reprodukcje okładek wszystkich dotychczasowych numerów naszego pisma, których niewątpliwa uroda i wdzięk plastyczny zachęcają do zapoznania się z naszym, już wieloletnim, dorobkiem wydawniczym.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com