Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 1(11)/2009

 

Od Redakcji

Najnowszy numer “Quartu” otwiera artykuł Anity Wincencjusz-Patyny będący kolejnym ogniwem naszego cyklu poświęconego ilustracji książkowej zarówno XX, jak i XIX wieku. Podobnie jest z tekstem Rafała Eysymontta wpisującym się w cały zespół publikowanych przez nas wcześniej omówień problemów związanych ze współczesną architekturą zarówno w jej światowym, jak i ściśle lokalnym wymiarze. Z kolei miłośnicy rozważań styloznawczych na pewno będą w pełni usatysfakcjonowani wypowiedzią Roberta Suckale na temat “historii stylu u początku XXI wieku”, ponieważ wydaje się, że powrót do tego pojęcia może nadal przynosić ciekawe, nakierowane na przyszłość badań humanistycznych, konstatacje badawcze. Polecam też Państwu artykuł Andrzeja Kostołowskiego poświęcony wrocławskim wystawom od roku 1852 aż do czasów nam bliższych (ze szczególnym uwzględnieniem wystaw z 1948 i 2000 roku), ponieważ jest to temat, który może zainteresować nie tylko mieszkańców Wrocławia, ale też wszystkich parających się historią wystawiennictwa i relacjami pomiędzy życiem społecznym a sztuką. Do zasadniczych rozpraw dołączyliśmy szereg omówień wystaw i recenzji najnowszych publikacji z dziedziny historii sztuki, a mnie pozostaje w tym momencie, oprócz rozkoszy płynącej z lektury naszego kwartalnika, życzyć Państwu wesołych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych, tym bardziej że do numeru dołączyliśmy spis zawartości “Quartu” od początku jego istnienia, co niewątpliwie może zachęcić osoby nieposiadające jeszcze kompletu pisma do nabycia egzemplarzy archiwalnych.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com