Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 4(58)/2020

 

Od redakcji

Ostatni w tym roku numer „Quarta” pragniemy dedykować zmarłemu w grudniu 2019 doktorowi Andrzejowi Jaroszowi. Stąd nieco odmienny charakter zamieszczonych tekstów, w których staraliśmy się pośrednio ukazać zainteresowania doktora Jarosza, obejmujące różne rodzaje sztuki i dyscypliny badawcze. Justyna Bajda, pisząc o poetyckich prozach Juliena Gracqa, zbliża się w swoim tekście do pasjonujących Go problemów relacji między słowem a obrazem. Michał Haake z kolei podnosi jakże istotny problem relacji artystycznych i metodologicznych rodzących się na styku dwóch głównych nurtów malarstwa – figuracji i abstrakcji. Dla Waldemara Okonia opublikowany w 1913 r. Album malarstwa polskiego jest pretekstem do refleksji nad językiem krytyki artystycznej końca „pięknej epoki”, a dla Filipa Pręgowskiego analiza spuścizny Jacka Goldsteina – przyczynkiem do dyskusji nad „znikaniem” podmiotu twórczego w sztuce XX wieku. Chcąc poszerzyć gamę tematyczną, publikujemy także tekst o sztuce kobiet powstającej w jakże opresyjnej dla nich rzeczywistości dzisiejszego Meksyku (Karolina Rojek). Sylwia Świsłocka-Karwot wprowadza nas zaś w świat modnych w swoim czasie koncepcji dzieła otwartego. Andrzej Jarosz interesował się również licznymi filiacjami i odmianami filmu awangardowego, stąd artykuł o twórczości Davida Lyncha (Zuzanna Wagner) oraz, aby dopełnić kolekcję różnorodnych mediów i rodzajów sztuki, tekst Cezarego Wąsa o interesującym „parku pomnikowym” w Komorowicach na Dolnym Śląsku, dziele Tomasza Domańskiego. W recenzjach i notach – omówienia filmu Ida Pawła Pawlikowskiego (Wacław M. Osadnik) oraz książki o planowaniu urbanistycznym w wybranych krajach wschodnioeuropejskich zajętych przez III Rzeszę (Hanna Grzeszczuk-Brendel), a także wypowiedź Bożeny Steinborn dotycząca dyrektora wrocławskiego Schlesisches Museum der bildenden Künste – doktora Corneliusa Müllera-Hofstedego.

Mamy nadzieję, że najnowszy „Quart” utrwali w Państwa pamięci osobę i dokonania doktora Andrzeja Jarosza, po którego śmierci straciliśmy nie tylko wybitnego znawcę malarstwa XX wieku oraz naszego wieloletniego redakcyjnego współpracownika, ale też kolegę i wspaniałego przyjaciela. Postaramy się o Nim nigdy nie zapomnieć, ponieważ pamięć również jest sztuką – i to być może najtrwalszą spośród wszystkich dostępnych nam sztuk.

Z tego miejsca chciałbym też podziękować Profesor Justynie Bajdzie, redaktorce tematycznej numeru, za cenne bieżące uwagi i owocną współpracę.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

  Od redakcji / Editorial

 

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS:

  Spis treści / Table of Contents

3
/Justyna Bajda/
  Obrazy pamięci w Bliskich wodach Juliena Gracqa
  Images of memory in The Narrow Waters by Julien Gracq. Summary

16
/Michał Haake/
  Zdarzenia. Ku teorii sztuki figuratywno-abstrakcyjnej
  Incidents: towards a theory of figurative-abstract art. Sumary

32
/Waldemar Okoń/
  Księga
  The Book. Summary

56
/Filip Pręgowski/
  An artist who used to disappear. About concealing artistic subjectivity in the art of Jack Goldstein
  An artist who used to disappear. About concealing artistic subjectivity in the art of Jack Goldstein. Summary

76
/Karolina Rojek/
  The feminist street art from the western part of Mexico. The art of Mónica Barajas
  The feminist street art from the western part of Mexico. The art of Mónica Barajas. Summary

92
/Sylwia Świsłocka-Karwot/
  Czy otwarte dzieło sztuki otwarło puszkę Pandory?
  Has the open work opened a Pandora’s box?. Summary

106
/Zuzanna Wagner/
  Fizjonomie według Lyncha
  Physiognomies according to Lynch. Summary

120
/Cezary Wąs/
  Rzeźba czasu w ogrodzie zdarzeń
  A sculpture of time in the garden of events. Summary

132
/Wacław M. Osadnik/
  Counterinterpretation in film criticism. The case of Ida by Paweł Pawlikowski
  Counterinterpretation in film criticism. The case of Ida by Paweł Pawlikowski. Summary

140
/Hanna Grzeszczuk-Brendel/
  Na marginesie książki Richarda Němeca Die Ökonomisierung des Raums
  In the margins of the book Die Ökonomisierung des Raums by Richard Němec. Summary

149
/Bożena Steinborn/
  Między strachem a odpowiedzialnością
  Between fear and responsibility. Summary

154
  Andrzej Jarosz (1971–2019) – spis publikacji (opracowanie: Jakub Zarzycki)

159
  Lista recenzentów i recenzentek w roku 2020

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com