Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 4(46)/2017

 

Od Redakcji

W ostatnim tegorocznym numerze naszego kwartalnika znajdą Państwo artykuł Aleksandra Stankiewicza omawiający twórczość związanego z Wielkopolską i działającego na przełomie XVII i XVIII w. architekta Jana Catenazziego, a także, pozostający w świecie architektury sakralnej, tekst Cezarego Wąsa o realizacjach architektonicznych bardziej nam współczesnych, w których przestrzeń sakralna staje się przestrzenią transcendentną, a tradycyjne miejsca kultu ulegają przemianom zgodnie z nowym pojmowaniem sacrum w sztuce. Sacrum w historii sztuki to nie tylko twórczość o charakterze religijnym, lecz także odniesienia do wielkiej tradycji antycznej leżącej u podstaw wielu realizacji artystycznych. O takich właśnie nawiązaniach traktuje praca Anety Grodeckiej poświęcona scenom Odysei w sztuce polskiej, wydobywająca z niepamięci kilkoro interesujących artystów tworzących na pograniczu sztuki słowa i obrazu, takich jak Anna Harland-Zajączkowska, Stanisław Sobolewski, Stanisław Hiszpański czy Mieczysław Kościelniak. Całości dopełnia tekst Rafała Pakuły ukazujący odwieczne, a tak naprawdę powojenne zmagania Polaków z problemem mieszkaniowym oraz recenzja wystawy węgierskiej sztuki meblarskiej, która miała miejsce w budapesztańskim Muzeum Sztuki Stosowanej pod jakże intrygującym tytułem: „Breuer – ujra itthorn” (Agata Wójcik).
Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury, której sprzyja ten jakże bliski sacrum świateczny czas. W imieniu swoim i całego naszego Zespołu redakcyjnego chciałbym naszym Drogim Czytelnikom złożyć najlepsze życzenia z okazji Nowego Roku, w którym, mam nadzieję, zarówno sztuka polska, jak i nasz kwartalnik nie zaginą w odmętach profanum.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com