Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Lista recenzentów artykułów opublikowanych w roku 2023 (numery 67–70)

dr hab. Barbara Arciszewska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Anna Błażejewska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
dr Natalia Bursiewicz, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Uniwersytet Wrocławski
prof. Paweł Frąckiewicz, Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław
dr hab. Jerzy Gorzelik, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Katowice
dr Zoltán Gyalókay, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
dr hab. Przemysław Mrozowski, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
dr hab. Filip Pręgowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
prof. dr hab. Tomasz Torbus, Uniwersytet Gdański
dr Wojciech Walanus, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. dr hab. Marek Walczak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr Jacek Witkowski, docent UWr., Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Lista recenzentów artykułów opublikowanych w roku 2019 (numery 51–54)

dr hab. Jakub Adamski, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
prof. Deborah A. Barnstone, School of Architecture, University of Technology Sydney
prof. Andrzej P. Bator, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław
dr Magdalena Białonowska, Ośrodek Badań Historycznych, Zamek Królewski, Warszawa
dr hab. Anna Błażejewska, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
prof. IS Grażyna Bobilewicz, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
dr Filip Burno, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
prof. UKSW Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Instytut Historii Sztuki UKSW, Warszawa
prof. David Crowley, National College of Art & Design, Dublin
prof. Bogusław Czechowicz, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski
prof. UKSW Anna Sylwia Czyż, Instytut Historii Sztuki UKSW, Warszawa
prof. Waldemar Deluga, Katedra dějin umění a kulturního dědictví, Ostravská univerzita
prof. Marcin Fabiański, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. SWPS Mirosław Filiciak, Katedra Kulturoznawstwa, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, Warszawa
dr Dariusz Galewski, Akademia Muzyczna, Wrocław
prof. UAM Michał Haake, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
dr hab. prof. UP Marzenna Jakubczak, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
dr Maciej Jarzewicz, Instytut Sztuki PAN, Warszawa
dr hab. Dorota Kamińska-Jones, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
dr Dariusz Konstantynów, Instytut Sztuki PAN, Warszawa
prof. UAM Piotr Korduba, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
prof. PK Tomasz Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
dr Anna Król, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków
dr Aleksandra Krypczyk de Barra, Dział Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Narodowe, Kraków
prof. UJ Beata Kubiak Ho-Chi, Katedra Japonistyki Uniwersytet Warszawski
prof. Lechosław Lameński, Instytut Historii Sztuki, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. UPJPII, IS PAN Marta Leśniakowska, Kraków, Warszawa
dr Anna Manicka, Muzeum Narodowe, Warszawa
prof. PP Piotr Marciniak, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska
Ewa Micke-Broniarek, Muzeum Narodowe, Warszawa
prof. Katarzyna Mikocka-Rachubowa, Instytut Sztuki PAN, Warszawa
dr Maria Nitka, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Artur Nowakowski, Wydawnictwo „Galaktyka”, Łódź
prof. Małgorzata Omilanowska, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański
prof. UO Kazimierz Ożóg, Wydział Sztuki, Uniwersytet Opolski
dr Aleksandra Paradowska, Katedra Historii Sztuki i Filozofii, Uniwersytet Artystyczny, Poznań
prof. UŁ Aneta Pawłowska, Katedra Historii Sztuki, Uniwersytet Łódzki
prof. Andrzej Pieńkos, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
dr Aneta Pierzchała-Suska, Wydział Kultury Japonii, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa
dr hab. Olga Płaszczewska, Katedra Komparatystyki Literackiej, Uniwersytet Jagielloński
dr Grzegorz Ptaszek, Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
prof. Irena Rolska, Instytut Historii Sztuki, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Agnieszka Rosales Rodriguez, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
prof. Krzysztof Stefański, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Łódzki
dr Przemysław Strożek, Instytut Sztuki PAN, Warszawa
dr hab. Mirosław Adam Supruniuk, Muzeum Uniwersyteckie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
dr Anita Wincencjusz-Patyna, Wydział Malarstwa i Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław
dr inż. arch. Jerzy Wowczak, Autorska Pracownia Projektowa, Kraków
prof. UG Andrzej Woziński, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański
prof. UJ Marek Zgórniak, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. Tadeusz Żuchowski, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Lista recenzentów artykułów opublikowanych w roku 2018 (numery 47-50)

dr Janusz Antos, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
prof. dr hab. Dobrosław Bagiński, Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
prof. dr hab. Edward Białek, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur, Instytut Historii Sztuki, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Katarzyna Cytlak, Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires
prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. Waldemar Deluga, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Małgorzata Geron, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
prof. dr hab. Hanna Gosk, Zakład Literatury XX i XXI wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Michał Haake, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
dr Magdalena Howorus-Czajka, Katedra Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
prof. dr hab. Krystyna Januszkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
prof. dr hab. Marek Jeziński, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
dr Anna Kostrzyńska-Miłosz, Instytut Sztuki PAN, Warszawa
dr Katarzyna Kulpińska, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
dr hab. Iwona Kurz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
prof. UMCS dr hab. Ewa Letkiewicz, Zakład Historii Sztuki, Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
prof. dr hab. Krzysztof Loska, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr Jarosław Lubiak, Zakład Historii i Teorii Sztuki, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki, Szczecin
prof. UWr dr hab. Leszek Maluga, Instytut Historii Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska
dr Adam Mazur, Katedra Fotografii, Uniwersytet Artystyczny, Poznań
prof. UAM dr hab. Michał Mencfel, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań
dr Magdalena Moskalewicz, School of the Art Institute, Chicago
dr hab. prof. UWr Wojciech Mrozowicz, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski
ks. dr Mikołaj Niedojadło, Parafia Archikatedralna św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Wacława, Kraków
dr Marta Ostrowska-Bies, Zakład Historii Sztuki, Uniwersytet Śląski
prof. UŁ dr hab. Aneta Pawłowska, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Janusz Pezda, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr Małgorzata Reinhard-Chlanda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
prof. dr hab. Ewa Rewers, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
prof. UMK dr hab. Tomasz F. de Rosset, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
prof. dr hab. Piotr Sitarski, Zakład Historii i Teorii Filmu, Uniwersytet Łódzki
prof. KUL dr hab. Dariusz Skórczewski, Instytut Filologii Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. prof. UAP Marta Smolińska, Uniwersytet Artystyczny, Poznań
dr hab. Gabriela Świtek, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
dr inż. arch. Agnieszka Tomaszewicz, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
prof. ISP PAN dr hab. Robert Traba, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa
dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner, Wydział Architektury, Politechnika Śląska, Katowice
dr hab. inż. arch. Anna Wierzbicka, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

Recenzenci artykułów w numerach 42-46

dr hab. Prof. UWr Justyna Bajda, Wrocław
prof. dr hab. Paweł Banaś, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Patrycja Cembrzyńska, UP, Kraków
dr inż. Anna Długozima, SGGW, Warszawa
prof. dr hab. Janusz Dobesz, Politechnika Wrocławska
dr hab. Marek Dziewierski, Uniwersytet Śląski
dr Piotr Jakub Fereński, Uniwersytet Wrocławski
dr Grzegorz Grajewski, NID, Wrocław
dr hab. prof. UAM Aneta Grodecka, Poznań
dr Magdalena Howorus-Czajka, Uniwersytet Gdański
mgr Krzysztof Jurecki, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
dr hab. prof. UP Władysław Kolasa, Kraków
dr hab. Irma Kozina, ASP Katowice
prof. dr hab. Marek Krajewski, UAM, Poznań
dr hab. Marcin Lachowski, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Lechosław Lameński, KUL, Lublin
prof. dr hab. Andrzej Majdowski, UMK, Toruń
prof. dr hab. Jerzy Malinowski, UMK, Toruń
dr Adam Mazur, Akademia Fotografii, Warszawa
dr hab. Piotr Mikołajczak, ASP Gdańsk
prof. dr hab. Michał Ostrowicki, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Opolski
dr Włodzimierz Pessel, Uniwersytet Warszawski
dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń, Warszawa
prof. dr hab. Krzysztof Stefański, Uniwersytet Łódzki
dr inż. arch. Agnieszka Tomaszewicz, Politechnika Wrocławska
dr Małgorzata Wójtowicz, Muzeum Architektury we Wrocławiu
dr hab. Prof. UJ Marek Zgórniak, Kraków

Recenzenci artykułów w numerach 37-41

Prof. dr hab. Paweł Banaś
Prof. dr hab. Andrzej Bator
Prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl
Dr hab. Patrycja Cembrzyńska
Prof. dr hab. Maciej Gołąb
Prof. UAM dr hab. Aneta Grodecka
Prof. UWr dr hab. Dorota Heck
Prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz
Prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz
Prof. dr hab. Lechosław Lameński
Prof. IS PAN dr hab. Marta Leśniakowska
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Dr hab. Kazimierz Ożóg

Lista recenzentów w roku 2014

Recenzenci zewnętrzni
Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz
Prof. dr hab. Lechosław Lameński
Prof. dr hab. Krzysztof Stefański
Prof. Laura Stagno

Recenzenci wewnętrzni
Prof. dr hab. Jan Harasimowicz
Prof. dr hab. Waldemar Okoń
Dr hab. prof UWr Anna Kutaj-Markowska
Dr hab. prof. UWr Andrzej Kozieł
Dr hab. Prof. UWr Rafał Eysymont
Dr hab. Prof. UWr Romuald Kaczmarek

Lista recenzentów w roku 2013

Recenzenci zewnętrzni
Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz
Prof. dr hab. Lechosław Lameński
Prof. dr hab. Krzysztof Stefański

Recenzenci wewnętrzni
Prof. dr hab. Jan Harasimowicz
Prof. dr hab. Waldemar Okoń
Dr hab. prof UWr Anna Kutaj-Markowska
Dr hab. prof. UWr Andrzej Kozieł
Dr hab. Prof. UWr Rafał Eysymont
Dr hab. Prof. UWr Romuald Kaczmarek

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com